Zdieľanie

Karcinóm prostaty predstavuje v súčasnosti závažný medicínsky problém. Patrí medzi najčastejšie zhubné ochorenia u mužov vo veku nad 50 rokov, čím neustále narastá počet MR vyšetrení prostaty. Včasná diagnostika a následná liečba je pre pacienta kľúčová.

Lekárom pri rýchlejšej a presnejšej diagnostike tohto ochorenia dokáže pomôcť aj umelá inteligencia. Počas uplynulých dní prebiehali na našich pracoviskách školenia pod vedením p. Almar Petrac-van Loon na softvér Quantib® Prostate, ktorý rádiológom pomáha stanoviť diagnózu pri MR vyšetrení prostaty vďaka využitiu umelej inteligencie.

Dávame do pozornosti