TEL.: +421 35 6408 300

TEL.: +421 35 6408 300

V súvislosti s bezpečnostnými opatreniami na našich pracoviskách a v snahe o elimináciu rizika

a zníženie počtu pacientov v čakárni Vás vyzývame na telefonické a emailové objednávky.

Vstup len pre osoby v režime OTP (osoby s kompletným očkovaním, s platným testom, alebo po prekonaní ochorenia Covid-19).

Pred vstupom do nemocnice si pripravte príslušné potvrdenie. 

Ďakujeme.

Profil centra MR v Nových Zámkoch

Medicína Nové Zámky, spol.s r.o. je jedným z ôsmich pracovísk magnetickej rezonancie na Slovensku patriacich pod spoločnosť Pro Diagnostic Group. Nachádza sa priamo v priestoroch novozámockej nemocnice, je jednoducho prístupná aj pre pacientov s handicapom. V súčasnosti patrí medzi najmodernejšie pracoviská magnetickej rezonancie na Slovensku. Pracovisko umožňuje vyšetrenie dospelých aj detských pacientov. Vyšetrenia sú plne hradené všetkými zdravotnými poisťovňami, ale dostupné je aj vyšetrenie pre samoplatcov.

MUDr. Pavol Pauliny

MUDr. Pavol Pauliny

Vedúci lekár

Vážení návštevníci web stránky magnetickej rezonancie,

v mojom mene aj v mene kolegov z novozámockej prevádzky vás vítam na nových stránkach magnetickej rezonancie. Veríme, že nová forma a prezentácia užitočnosti a dôležitosti MR v našich životoch bude zrozumiteľná i laikom, nielen odbornej verejnosti. Snažili sme sa pripraviť informácie pre všetkých tak, aby magnetická rezonancia bola pomocou pre diagnostiku a pacienti sa ju nebáli žiadať u svojich lekárov. Zároveň sme aj pre lekárov pripravili novinky, ako je možnosť odoslať žiadanku na vyšetrenie online, aktualizovali a vylepšili sme dokumenty na stiahnutie.

Prevádzka magnetickej rezonancie Medicína Nové Zámky, spol. s r.o, využíva prístroj PHILIPS Ingenia Evolution 1,5T Omega HP, ktorého jedinečná technológia umožňuje vysokú kvalitu obrazu a zobrazovacej diagnostiky. Optimalizácia priebehu vyšetrení zabezpečuje priaznivejší vyšetrovací čas a poskytuje vyšší komfort pre pacienta. Špeciálny dizajn MR systému poskytuje pohodlie pri vyšetrení pre pacientov s hmotnosťou až do 250 kg. Pracovisko je pripojené do Telerádiologického komunikačného centra, prostredníctvom ktorého je možné zasielať spolupracujúcim zdravotníckym zariadeniam a ambulanciám snímky alebo nálezy elektronicky.

Napriek špičkovej technológii a vynikajúcej odbornosti ľudského potenciálu si želáme, aby ste cestu do nemocnice nemuseli merať a zostali zdraví.

„Prístroj PHILIPS Ingenia Evolution 1,5T Omega HP prináša vďaka integrovanému, vysokovýkonnému gradientnému systému nadštandardnú kvalitu obrazu a zároveň poskytuje mnoho špeciálnych klinických aplikácií.“

Neurozobrazovanie

 • vyšetrenia mozgu dospelých aj detí vrátane difúzneho zobrazenia (DWI), aplikácie venous Bold (T2*, SWI), izotropné 3D zobrazenie mozgu s T2 a T1 vážením s využitím pre detailné hodnotenie morfológie pre predoperačnú neuronavigáciu, fúziu s PET a volumetriu
 • rozšírené (advanced) MR vyšetrenie mozgu, všetky spôsoby perfúznych techník (T2*, T1 a ASL), MR spektroskopia (SVS, CSI), atraktografia (DTI), umožňuje precíznejšiu diagnostiku ochorení mozgu ako i predoperačné plánovanie náročnejších mozgových operácií
 • zobrazenie chrbticového kanála v celom rozsahu vykonaním multisekvenčného viacpolohového vyšetrenia s možnosťou DWI a myelografie

Muskuloskeletárny systém

 • špeciálne dedikované cievky na rôzne časti tela spolu s „dStream“ digitálnou technológiou prístroja umožňujú zobrazenie lézií chrupavky, šliach, väzov a kostnej drene s výbornou rozlišovacou schopnosťou
 • pracovisko je vybavené špeciálnou dedikovanou cievkou na vyšetrenie kolena najvyššej dostupnej kategórie

Cievny systém

 • neinvazívne vyšetrenie ciev, mozgu a krku, hrudníka, bruch a periférnych oblastí tela použitím nekontrastných techník, aj CE-MRA (4D – TRAK)

Abdomen a panva

 • diferenciácia fokálnych a difúznych lézií pečene, lézií pankreasu, aj kvantitatívne stanovenie Fe v pečeni
 • MRCP
 • MR enterografia, MR fistulografia v panve
 • MR rekta
 • fokálne lézie obličiek, nodobličiek a močového mechúra
 • patológia prostaty s kompletnými možnosťami diagnostiky (DCE – dynamic contrast enhance, DWI, MRS)
 • diagnostika ochorení uteru a ovárií

Pracovisko prevádzkuje systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2015

Tím Medicína Nové Zámky, s.r.o.

Pracovisko vybavené modernou technológiou je v prevádzke od roku 2005. Viacročné skúsenosti sa denne odrážajú v profesionálnom prístupe celého personálu. Vyšetrenia a celý priebeh od príjmu pacienta po jeho diagnostikovanie zabezpečuje tím pod vedením MUDr. Pavla Paulinyho.