TEL.: +421 2 32 661 251

TEL.: +421 2 32 661 251

Objednávky na vyšetrenie

Vážení pacienti,

v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami na našich pracoviskách a v snahe o elimináciu rizika a zníženie počtu pacientov v čakárni Vás vyzývame na emailové objednávky.

Pre objednanie sa je potrebné doručiť žiadanku na vyšetrenie emailom na adresu info@drmagnetkramare.sk alebo osobne, prípadne poštou na pracovisko Dr. MAGNET s.r.o., Limbová 5, Bratislava.

Žiadanku môže poslať aj Váš lekár priamo cez portál www.eradiologia.sk. Ku žiadanke je potrebné priložiť vaše mobilné číslo za účelom ďalšej komunikácie.

Na našom pracovisku je možné platiť aj BEZHOTOVOSTNE. 

Profil centra MR na Kramároch

Dr. MAGNET s.r.o., pracovisko Kramáre, patrí k najpokrokovejším prevádzkam magnetickej rezonancie na Slovensku. Vysoko erudovaný tím s dlhoročnou praxou v odbore využíva najmodernejšie prístrojové vybavenie PHILIPS 3,0T Ingenia Omega HP. Zariadenie je garanciou využitia invenčných postupov a klinických aplikácií, s cieľom čo najpresnejšej zobrazovacej diagnostiky pre pacientov a klinických lekárov.

MUDr. Michaela Jezberová

MUDr. Michaela Jezberová

Vedúca lekárka
 • pracovisko magnetickej rezonancie Dr. MAGNET s.r.o. na Kramároch vykonáva všetky štandardné vyšetrenia mozgu a chrbtice, dutiny hrudnej, brušnej a panvy, muskuloskeletálneho systému a cievneho systému dospelých aj detských pacientov a veľa pokročilých (rozšírených) klinických aplikácií
 • vyšetrenia sú plne hradené všetkými zdravotnými poisťovňami
 • možnosť vyšetrenia aj pre samoplatcov na základe štandardného postupu a cien podľa cenníka
 • objednávanie na vyšetrenie aj prostredníctvom on-line žiadanky na webovej stránke
 • jedinečná digitálna technológia MR systému zabezpečuje vysokú kvalitu obrazu, optimalizácia workflow s väčším počtom vyšetrení denne, optimalizovaný dizajn systému (s otvorom šírky 70 cm, pri dĺžke 162 cm) zabezpečuje vyšší komfort pre pacienta s hmotnosťou až do 250kg
 • pracovisko je pripojené do Telerádiologického komunikačného centra (T3C), prostredníctvom ktorého je možné, aby spolupracujúce zdravotnícke zariadenia a ambulancie zasielali snímky alebo nálezy elektronicky, bezplatne a zabezpečeným spôsobom (ambulantným lekárom, ktorí nie sú súčasťou T3C umožníme prístup k obrazovej dokumentácii prostredníctvom riešenia TomoCon Lite)
 • pracovisko Dr. MAGNET s.r.o. uplatňuje systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2015 v odbore: poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore rádiológia so zameraním na magnetickú rezonanciu

“MR zariadenie PHILIPS Ingenia 3,0T Omega HP poskytuje mnoho špeciálnych aplikácií, ktoré spolu s dlhoročnými skúsenosťami našich pracovníkov umožňujú rozsiahlu klinickú diagnostiku.”

Neurozobrazovanie:

 • vyšetrenia mozgu dospelých aj detí vrátane difúzneho zobrazenia (DWI), aplikácie venous Bold (T2* 3D), izotropné 3D zobrazenie mozgu s T2 a T1 vážením s využitím pre detailné hodnotenie morfológie, pre predoperačnú neuronavigáciu, fúziu s PET a volumetriu
 • rozšírené (advanced) MR vyšetrenie mozgu: všetky spôsoby perfúznych techník (T2*, T1 a ASL), spektroskopia (SVS, CSI), traktografia (DTI) a funkčné vyšetrenie mozgu (fMRI). Umožňuje precíznejšiu diagnostiku ochorení mozgu, ako i predoperačné plánovanie najnáročnejších mozgových operácii.
 • zobrazenie chrbticového kanála v celom rozsahu vykonaním multisekvenčného viacpolohového vyšetrenia

Muskuloskeletálny systém:

 • špeciálne dedikované cievky na rôzne časti tela spolu s digitálnou technológiou prístroja umožňujú zobrazenie lézií chrupavky, šliach, väzov a kostnej drene s unikátnou rozlišovacou schopnosťou

Whole Body Specialist MR (celotelové):

 • umožňuje zobrazenie rozsahu 200 cm tela pri stagingu onkologických ochorení a sledovaní efektu liečby aj s využitím techniky celotelovej difúzie (DWIBS)

Cievny systém:

 • neinvazívne vyšetrenie ciev mozgu, krku, hrudníka, brucha a periférnych oblastí tela použitím nekontrastných techník aj 3D CE-MRA, aj 4D –TRAK

Abdomen a panva:

 • diferenciácia fokálnych a difúznych lézií pečene a pankreasu, MRCP
 • MR enterografia, MR rekta, MR fistulografia v panve
 • fokálne lézie obličiek, nadobličiek a močového mechúra
 • patológia prostaty s kompletnými možnosťami diagnostiky (DCE – dynamic contrast enhance, DWI, MRS)
 • diagnostika ochorení uteru a ovárií (vývojové anomálie, endometrióza, tumory)
 • fetálne MR, MR tehotnej ženy – prenatálna diagnostika patológie plodu aj matky

Hrudník:

 • MR srdca
 • MR prsníkov

Tím Dr. MAGNET s.r.o. na Kramároch

Pracovisko vybavené modernou technológiou je v prevádzke od roku 2012. Dlhoročné skúsenosti sa denne odrážajú v profesionálnom prístupe celého personálu. Vyšetrenia a celý priebeh od príjmu pacienta po jeho diagnostikovanie zabezpečuje tím pod vedením MUDr. Michaely Jezberovej.