TEL.: +421 2 32 111 162

TEL.: +421 2 32 111 162

Vážení pacienti,

v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami na našich pracoviskách a v snahe o elimináciu rizika

a zníženie počtu pacientov v čakárni Vás vyzývame na telefonické a emailové objednávky.

Naše pracoviská aj počas týchto dní fungujú v normálnom režime bez obmedzení.

Ďakujeme.

Profil centra MR v Ružinovskej poliklinike

 
Prevádzka magnetickej rezonancie Dr. MAGNET s.r.o., Ružinovská poliklinika sa nachádza priamo v priestoroch Ružinovskej polikliniky, a.s. v Bratislave. Erudovaný tím zdravotníkov s dlhoročnou praxou v odbore rádiológie, diagnostikuje prostredníctvom moderného prístroja PHILIPS Ingenia 1,5T Omega HP, ktorého jedinečná technológia umožňuje vysokú kvalitu obrazu a zobrazovacej diagnostiky. Zariadenie je tak garanciou využitia invenčných postupov a klinických aplikácií s cieľom čo najpresnejšej zobrazovacej diagnostiky pre pacientov a lekárov.

 • pracovisko magnetickej rezonancie Dr. MAGNET s.r.o. Ružinovská poliklinika vykonáva všetky štandardné vyšetrenia mozgu a chrbtice, dutiny hrudnej, brušnej a panvy, muskuloskeletálneho systému a cievneho systému dospelých aj detských pacientov a veľa pokročilých (rozšírených) klinických aplikácií
 • vyšetrenia sú plne hradené všetkými zdravotnými poisťovňami
 • možnosť vyšetrenia aj pre samoplatcov na základe štandardného postupu a cien podľa cenníka
 • objednávanie na vyšetrenie aj prostredníctvom on-line žiadanky na webovej stránke
 • jedinečná digitálna technológia MR systému zabezpečuje vysokú kvalitu obrazu, optimalizácia workflow s väčším počtom vyšetrení denne, optimalizovaný dizajn systému (s otvorom šírky 70 cm, pri dĺžke 162 cm) zabezpečuje vyšší komfort pre pacienta s hmotnosťou až do 250kg
 • pracovisko je pripojené do Telerádiologického komunikačného centra (T3C), prostredníctvom ktorého je možné, aby spolupracujúce zdravotnícke zariadenia a ambulancie zasielali snímky alebo nálezy elektronicky, bezplatne a zabezpečeným spôsobom (ambulantným lekárom, ktorí nie sú súčasťou T3C umožníme prístup k obrazovej dokumentácii prostredníctvom riešenia TomoCon Lite)

„Prístroj PHILIPS Ingenia 1,5T Omega HP prináša vďaka integrovanému, vysokovýkonnému gradientnému systému nadštandardnú kvalitu obrazu a zároveň poskytuje mnoho špeciálnych klinických aplikácií.“

Neurozobrazovanie

 • vyšetrenia mozgu dospelých aj detí vrátane difúzneho zobrazenia (DWI), aplikácie venous Bold (T2*, SWI), izotropné 3D zobrazenie mozgu s T2 a T1 vážením s využitím pre detailné hodnotenie morfológie pre predoperačnú neuronavigáciu, fúziu s PET a volumetriu
 • zobrazenie chrbticového kanála v celom rozsahu vykonaním multisekvenčného viacpolohového vyšetrenia s možnosťou DWI a myelografie

Muskuloskeletárny systém

 • špeciálne dedikované cievky na rôzne časti tela spolu s „dStream“ digitálnou technológiou prístroja umožňujú zobrazenie lézií chrupavky, šliach, väzov a kostnej drene s výbornou rozlišovacou schopnosťou
 • pracovisko je vybavené špeciálnou dedikovanou cievkou na vyšetrenie kolena najvyššej dostupnej kategórie

Cievny systém

 • neinvazívne vyšetrenie ciev mozgu použitím nekontrastných techník, aj CE-MRA (4D – TRAK)

Abdomen a panva

  • diferenciácia fokálnych a difúznych lézií pečene, lézií pankreasu, aj kvantitatívne stanovenie Fe v pečeni
  • MRCP
  • MR enterografia, MR fistulografia v panve
  • MR rekta
  • fokálne lézie obličiek, nodobličiek a močového mechúra
  • patológia prostaty s kompletnými možnosťami diagnostiky (DCE – dynamic contrast enhance, DWI, MRS)
  • diagnostika ochorení uteru a ovárií

Tím MR v Ružinovskej poliklinike

Pracovisko vybavené modernou technológiou je v prevádzke od roku 2020. Viacročné skúsenosti sa denne odrážajú v profesionálnom prístupe celého personálu. Vyšetrenia a celý priebeh od príjmu pacienta po jeho diagnostikovanie zabezpečuje tím pod vedením primárky MUDr. Patrície Lakomej.