TEL.: +421 51 756 23 10

Vážení pacienti,

v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami na našich pracoviskách a v snahe o elimináciu rizika

a zníženie počtu pacientov v čakárni Vás vyzývame na emailové objednávky (do emailu priložte aj žiadanku na vyšetrenie).

Naše pracoviská aj počas týchto dní fungujú v normálnom režime bez obmedzení.

Ďakujeme.

Profil centra MR v Prešove

Prevádzka magnetickej rezonancie Pro Magnet, s.r.o. – pracovisko Prešov, je jedným z troch moderných pracovísk magnetickej rezonancie na východnom Slovensku patriacich pod spoločnosť Pro Diagnostic Group, a.s. V Prešove pracujeme s vysokovýkonným, kvalitným prístrojom PHILIPS Ingenia 3,0T Omega HP, ktorý umožňuje rýchle, presné a neinvazívne vyšetrenia. Pracovisko sa nachádza priamo v priestoroch prešovskej fakultnej nemocnice s poliklinikou.

MUDr. Monika Daňová, PhD.

MUDr. Monika Daňová, PhD.

Vedúca lekárka
 • pracovisko magnetickej rezonancie Pro Magnet, s.r.o. je vybavené prístrojom PHILIPS Ingenia 3,0T Omega HP  ktorá umožňuje vykonávať všetky štandardné MR vyšetrenia hlavy a krku, celej chrbtice, centrálneho nervového systému, vnútorných orgánov, celého muskuloskeletárneho a cievneho systému
 • sme jedno z mála pracovísk magnetickej rezonancie, ktoré dokáže zabezpečiť celkovú anestéziu pri vyšetrení u všetkých vekových kategórií. Používame anesteziologické prístroje, ventilátor, aj kompletný monitorovací systém, certifikované na použitie v prostredí magnetickej rezonancie
 • vyšetrenia sú plne hradené všetkými zdravotnými poisťovňami
 • možnosť vyšetrenia aj pre samoplatcov na základe štandardného postupu a cien podľa cenníka
 • objednávanie pacienta na vyšetrenie aj prostredníctvom on-line žiadanky na webovej stránke
 • technológia zariadenia PHILIPS Ingenia automatizuje rutinné procesy, čím ich výrazne urýchľuje a zjednodušuje
 • vďaka použitej digitálnej technológií dStream, ktorá zahŕňa DirectDigital, t. j. technológiu prijímania rádiofrekvenčného vlnenia, máme možnosť získavať MR signál priamo v rádiofrekvenčnej cievke
 • anatomicky formované cievky optimálne kopírujú povrch tela a tým dosahujú vysokú kvalitu obrazu a snímok. 
 • pracovisko je pripojené do Telerádiologického komunikačného centra (T3C), prostredníctvom ktorého je možné, aby spolupracujúce zdravotnícke zariadenia a ambulancie zasielali snímky alebo nálezy elektronicky, bezplatne a zabezpečeným spôsobom (ambulantným lekárom, ktorí nie sú súčasťou T3C umožníme prístup k obrazovej dokumentácii prostredníctvom riešenia TomoCon Lite)

Všetci, ktorí tu pracujeme vám garantujeme odbornosť, profesionalitu a úctu voči pacientom. Napriek špičkovej technológii a vynikajúcej odbornosti ľudského potenciálu si želáme, aby ste cestu do nemocnice nemuseli merať a zostali zdraví.

„MR zariadenie PHILIPS Ingenia 3,0T Omega HP poskytuje mnoho špeciálnych aplikácií, ktoré spolu s dlhoročnými skúsenosťami našich pracovníkov umožňujú rozsiahlu klinickú diagnostiku.“

Neurozobrazovanie

 • štandardné vyšetrenia centrálneho nervového systému dospelých a detí
 • difúzne zobrazenie ( DWI ) a izotropné 3D zobrazenie mozgu v T2 a T1 vážených meraniach pre detailné hodnotenie morfológie, pre možnosť predoperačnej neuronavigácie
 • rozšírené ( advanced ) MR vyšetrenie mozgu: perfúzne techniky ( T2*, T1 a ASL ), volumetrické, spektroskopické a traktografické techniky
 • funkčné MR zobrazenie mozgu ( fMRI ) aplikáciou BOLD techniky pre neinvazívnu detekciu neuronálnej aktivity
 • zobrazenie chrbticového kanála s možnosťou potlačenia metalických artefaktov v chrbticovom kanáli ( MARS sekvencia )

Muskuloskeletárny systém

 • štandardné zobrazenie mäkkých tkanív a skeletu
 • špeciálne dedikované kĺbové cievky ( kolenná, ramenná ) s digitálnou technológiou prístroja umožňujú zobrazenie lézií chrupavky, šliach, väzov a kostnej drene s unikátnou rozlišovacou schopnosťou. Na detailnejšie zobrazenie chrupavky sekvencia s potlačením signálu vody – 3D WATS sekvencia.

Cievny systém

 • neinvazívne ( nekontrastné ) a kontrastné vyšetrenie cievneho systému mozgu, krku, hrudníka, brucha, panvy a periférnych oblastí tela

Abdomen a panva

 • diferenciácia ložiskových a difúznych lézií všetkých orgánov dutiny brušnej a retroperitonea: pečene, pankreasu, sleziny, obličiek, nadobličiek
 • vyšetrenie tenkého a hrubého čreva: MR enterografia, MR rekta, MR fistulografia v malej panve
 • vyšetrenie orgánov malej panvy: maternice, vaječníkov, vajíčkovodov, pošvy, prostaty ( multiparametrické zobrazenie prostaty – DCE, DWI, MRS ) a semenných vačkov
 • diagnostika endometriózy
 • MRCP – zobrazenie žlčníka a žlčovodov magnetickou rezonanciou
 • MRU – urografia magnetickou rezonanciou pre zobrazenie vylučovacieho systému obličiek, močovodov a zobrazenie močového mechúra

MR vyšetrenie krku a hrudníka – mediastína ( okrem srdca ) a hrudnej steny

Pracovisko prevádzkuje systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2015 v odbore: poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore rádiológia so zameraním na magnetickú rezonanciu.

Tím Pro Magnet, s.r.o. Prešov

Pracovisko vybavené modernou technológiou je v prevádzke od roku 2008. Viacročné skúsenosti sa denne odrážajú v profesionálnom prístupe celého personálu. Vyšetrenia a celý priebeh od príjmu pacienta po jeho diagnostikovanie zabezpečuje tím pod vedením MUDr. Moniky Daňovej, PhD.