presov

TEL.: +421 51 756 23 10

Profil centra MR v Prešove

Prevádzka magnetickej rezonancie Pro Magnet, s.r.o. – pracovisko Prešov, je jedným z troch moderných pracovísk magnetickej rezonancie na východnom Slovensku patriacich pod spoločnosť Pro Diagnostic Group, a.s. V Prešove pracujeme s vysokovýkonným, kvalitným prístrojom Siemens MAGNETOM Symphony, ktorý umožňuje rýchle, presné a neinvazívne vyšetrenia. Pracovisko sa nachádza priamo v priestoroch prešovskej fakultnej nemocnice s poliklinikou.

MUDr. Peter Morvay

MUDr. Peter Morvay

primár
 • pracovisko magnetickej rezonancie Pro Magnet, s.r.o. je vybavené prístrojom Siemens MAGNETOM Symphony, 1,5T, A Tim System, ktorá umožňuje vykonávať všetky štandardné MR vyšetrenia hlavy a krku, celej chrbtice, centrálneho nervového systému, vnútorných orgánov, celého muskuloskeletárneho a cievneho systému
 • sme jedno z mála pracovísk magnetickej rezonancie, ktoré dokáže zabezpečiť celkovú anestéziu pri vyšetrení u všetkých vekových kategórií. Používame anesteziologické prístroje, ventilátor, aj kompletný monitorovací systém, certifikované na použitie v prostredí magnetickej rezonancie
 • vyšetrenia sú plne hradené všetkými zdravotnými poisťovňami
 • možnosť vyšetrenia aj pre samoplatcov na základe štandardného postupu a cien podľa cenníka
 • objednávanie pacienta na vyšetrenie aj prostredníctvom on-line žiadanky na webovej stránke
 • technológia zariadenia Siemens MAGNETOM Symphony, A Tim System automatizuje rutinné procesy, čím ich výrazne urýchľuje a zjednodušuje. Vďaka použitej technológií Tim (Total Imaging Matrix) poskytuje možnosť pripojiť viacero cievok naraz a vyšetriť väčšiu oblasť tela pacienta
 • anatomicky formované cievky optimálne kopírujú povrch tela a tým dosahujú vysokú kvalitu obrazu a snímok. 
 • pracovisko je pripojené do Telerádiologického komunikačného centra (T3C), prostredníctvom ktorého je možné, aby spolupracujúce zdravotnícke zariadenia a ambulancie zasielali snímky alebo nálezy elektronicky, bezplatne a zabezpečeným spôsobom (ambulantným lekárom, ktorí nie sú súčasťou T3C umožníme prístup k obrazovej dokumentácii prostredníctvom riešenia TomoCon Lite)

Všetci, ktorí tu pracujeme vám garantujeme odbornosť, profesionalitu a úctu voči pacientom. Napriek špičkovej technológii a vynikajúcej odbornosti ľudského potenciálu si želáme, aby ste cestu do nemocnice nemuseli merať a zostali zdraví.

podpismorvay_01

„MR zariadenie SIEMENS MAGNETOM Symphony 1,5T poskytuje mnoho špeciálnych aplikácií, ktoré spolu s dlhoročnými skúsenosťami našich pracovníkov umožňujú rozsiahlu klinickú diagnostiku.“

Neurozobrazovanie

 • vyšetrenia mozgu dospelých aj detí, vrátane difúzneho zobrazenia (DWI), aplikácie venous Bold (T2*, SWI)
 • zobrazenie chrbticového kanála v celom rozsahu vykonaním multisekvenčného viacpolohového vyšetrenia, s možnosťou DWI a myelografie (špeciálne indikácie)
 • aplikácia SWI (Susceptibility weighted Imaging) dokáže identifikovať malé krvácania v mozgu. Navyše pomáha identifikovať a rozlišovať intrakraniálne singulárne alebo rozšírené metastázy

Muskuloskeletárny systém

 • špeciálne dedikované cievky na rôzne časti tela spolu s digitálnou technológiou prístroja umožňujú zobrazenie lézií chrupavky, šliach, väzov a kostnej drene s výbornou rozlišovacou schopnosťou

Cievny systém

 • neinvazívne vyšetrenia ciev, mozgu a krku
 • pri použití tlakového injektora vyšetrenie arteriálneho systému hlavy, krku, hrudníka, brucha a dolných končatín
 • dynamické 3D vyšetrenie artérií

Abdomen a panva

 • diferenciácia fokálnych a difúznych lézií pečene, lézií pankreasu a nadobličiek
 • ultrarýchle 2D a 3D protokoly pre vyšetrenie panvy, obličiek
 • vyšetrenie ovárií, uteru
 • vyšetrenie plodu v indikovaných prípadoch

MRCP

 • zobrazenie žlčovodov, patologickej náplne žlčovodov, pankreatický vývod

MRU

 • obličiek, nadobličiek a močového mechúra

Tím Pro Magnet, s.r.o. Prešov

Pracovisko vybavené modernou technológiou je v prevádzke od roku 2008. Viacročné skúsenosti sa denne odrážajú v profesionálnom prístupe celého personálu. Vyšetrenia a celý priebeh od príjmu pacienta po jeho diagnostikovanie zabezpečuje tím pod vedením MUDr. Petra Morvaya.