TEL.: +421 2 436 367 16

TEL.: +421 2 436 367 16

Vážení pacienti,

v záujme obmedzenia rizika nákazy by sme Vás radi požiadali o objednávanie sa a komunikáciu s pracoviskom predovšetkým telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu!

Pre výsledky, prosím, využite náš online portál www.eradiologia.sk, alebo vám pošleme výsledky e-mailom, prípadne poštou.

Naše pracovisko funguje v bežnej prevádzke.
V prípade zmeny, budeme všetkých objednaných pacientov kontaktovať.

POZOR ZMENA VSTUPU NA PRACOVISKO !

V súvislosti s bezpečnostnými  a epidemiologickými opatreniami Nemocnice Ružinov má

pracovisko MR Dr. Magnet zriadený vlastný vchod vo výškovej budove.

Je potrebné prejsť vonkajším areálom nemocnice podľa mapy.

Ďakujeme za pochopenie.

Ako sa dostať na pracovisko

Po kliknutí sa mapa zväčší

Profil centra MR v Ružinove

Prevádzka magnetickej rezonancie Dr. MAGNET s.r.o., Ružinov sa nachádza priamo v priestoroch Univerzitnej nemocnice Ružinov v Bratislave. Erudovaný tím zdravotníkov s dlhoročnou praxou v odbore rádiológie, diagnostikuje prostredníctvom moderného prístroja PHILIPS 3,0T Ingenia Omega HP, ktorý vďaka aktualizáciám využíva najnovšie sekvencie a softvérové postupy. Zariadenie je tak garanciou využitia invenčných postupov a klinických aplikácií s cieľom čo najpresnejšej zobrazovacej diagnostiky pre pacientov a lekárov.

MUDr. Imrich Borský

MUDr. Imrich Borský

Primár
 • pracovisko magnetickej rezonancie Dr. MAGNET, s.r.o. v Ružinove, vykonáva všetky štandardné MR vyšetrenia hlavy a krku, celej chrbtice, mediastína, orgánov brucha, gastrointestinálneho traktu, panvy, celého muskuloskeletárneho a cievneho systému
 • vyšetrenia sú plne hradené všetkými zdravotnými poisťovňami
 • možnosť vyšetrenia aj pre samoplatcov na základe štandardného postupu a cien podľa cenníka
 • objednávanie pacienta na vyšetrenie aj prostredníctvom on-line žiadanky na webovej stránke
 • moderná technológia MR systému zabezpečuje vysokú kvalitu obrazu, optimalizovaný dizajn prístroja zaisťuje tiež komfort pre pacientov s hmotnosťou až do 250 kg a zníženie hlučnosti pri vyšetrení
 • pracovisko je pripojené do Telerádiologického komunikačného centra (T3C), prostredníctvom ktorého je možné, aby spolupracujúce zdravotnícke zariadenia a ambulancie zasielali snímky alebo nálezy elektronicky, bezplatne a zabezpečeným spôsobom (ambulantným lekárom, ktorí nie sú súčasťou T3C umožníme prístup k obrazovej dokumentácii prostredníctvom riešenia TomoCon Lite)
 • lekári si pravidelne zvyšujú svoju odbornosť účasťou na domácich, európskych a svetových rádiologických kongresoch a workshopoch
 • pracovisko Dr. MAGNET s.r.o. uplatňuje systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2015 v odbore :poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore rádiológia so zameraním na magnetickú rezonanciu

Celý kolektív Dr. MAGNET, s.r.o. vám garantuje odbornosť, profesionalitu a úctu voči pacientom. Napriek špičkovej technológii a odbornosti nášho kolektívu vám želáme, aby ste cestu do nemocnice nemuseli merať a ostali zdraví.

podpisborsky

„MR zariadenie PHILIPS 3,0T Ingenia poskytuje mnoho špeciálnych aplikácií, ktoré spolu s dlhoročnými skúsenosťami našich pracovníkov umožňujú rozsiahlu klinickú diagnostiku.“

Neurozobrazovanie

 • vyšetrenia mozgu dospelých aj detí vrátane difúzneho zobrazenia (DWI), aplikácie venous Bold (T2* 3D), izotropné 3D zobrazenie mozgu s T2 a T1 vážením s využitím pre detailné hodnotenie morfológie, pre predoperačnú neuronavigáciu, fúziu s PET a volumetriu
 • rozšírené (advanced) MR vyšetrenie mozgu: všetky spôsoby perfúznych techník (T2*, T1 a ASL), spektroskopia (SVS, CSI). Umožňuje precíznejšiu diagnostiku ochorení mozgu ako i predoperačné plánovanie najnáročnejších mozgových operácii.
 • zobrazenie chrbticového kanála v celom rozsahu vykonaním multisekvenčného viacpolohového vyšetrenia

Muskuloskeletárny systém

 • špeciálne dedikované cievky na rôzne časti tela spolu s digitálnou technológiou prístroja umožňujú zobrazenie lézií chrupavky, šliach, väzov a kostnej drene s unikátnou rozlišovacou schopnosťou

Celotelové MR 

 • umožňuje zobrazenie rozsahu 200 cm tela pri stagingu onkologických ochorení a sledovaní efektu liečby aj s využitím techniky celotelovej difúzie (DWIBS)

Cievny systém

 • neinvazívne vyšetrenie ciev mozgu, krku, hrudníka, brucha a periférnych oblastí tela použitím nekontrastných techník aj 3D CE-MRA, aj 4D –TRAK

Abdomen a panva

 • diferenciácia fokálnych a difúznych lézií pečene a pankreasu, MRCP
 • MR enterografia, MR rekta, MR fistulografia v panve
 • fokálne lézie obličiek, nadobličiek a močového mechúra
 • patológia prostaty s kompletnými možnosťami diagnostiky (DCE – dynamic contrast enhance, DWI, MRS)
 • diagnostika ochorení uteru a ovárií (vývojové anomálie, endometrióza, tumory)
 • fetálne MR, MR tehotnej ženy – prenatálna diagnostika patológie plodu aj matky

Tím Dr.Magnet, s.r.o. v Ružinove

Pracovisko vybavené modernou technológiou je v prevádzke od roku 2003. Viacročné skúsenosti sa denne odrážajú v profesionálnom prístupe celého personálu. Vyšetrenia a celý priebeh od príjmu pacienta po jeho diagnostikovanie zabezpečuje tím pod vedením MUDr.Imricha Borského.