siemens550-ruzinov

TEL.: +421 2 436 367 16

Profil centra MR v Ružinove

Prevádzka magnetickej rezonancie Dr. MAGNET s.r.o., Ružinov sa nachádza priamo v priestoroch ružinovskej fakultnej nemocnice v Bratislave. Erudovaný tím zdravotníkov s dlhoročnou praxou v odbore rádiológie, diagnostikuje prostredníctvom moderného prístroja SIEMENS AVANTO 1,5 T, ktorý vďaka aktualizáciám využíva najnovšie sekvencie a softvérové postupy. Zariadenie je tak garanciou využitia invenčných postupov a klinických aplikácií, s cieľom čo najpresnejšej zobrazovacej diagnostiky pre pacientov a lekárov.

MUDr. Imrich Borský

MUDr. Imrich Borský

Primár
 • pracovisko magnetickej rezonancie Dr. Magnet, s.r.o. v Ružinove, vykonáva všetky štandardné MR vyšetrenia hlavy a krku, celej chrbtice, mediastína, orgánov brucha, gastrointestinálneho traktu, panvy, celého muskuloskeletárneho a cievneho systému
 • vyšetrenia sú plne hradené všetkými zdravotnými poisťovňami
 • možnosť vyšetrenia aj pre samoplatcov na základe štandardného postupu a cien podľa cenníka
 • objednávanie pacienta na vyšetrenie aj prostredníctvom on-line žiadanky na webovej stránke
 • moderná technológia MR systému zabezpečuje vysokú kvalitu obrazu, optimalizovaný dizajn prístroja zaisťuje tiež komfort pre pacientov s hmotnosťou až do 250 kg a zníženie hlučnosti pri vyšetrení
 • pracovisko je pripojené do Telerádiologického komunikačného centra (T3C), prostredníctvom ktorého je možné, aby spolupracujúce zdravotnícke zariadenia a ambulancie zasielali snímky alebo nálezy elektronicky, bezplatne a zabezpečeným spôsobom (ambulantným lekárom, ktorí nie sú súčasťou T3C umožníme prístup k obrazovej dokumentácii prostredníctvom riešenia TomoCon Lite)
 • lekári si pravidelne zvyšujú svoju odbornosť účasťou na domácich, európskych a svetových rádiologických kongresoch a workshopoch
 • pracovisko Dr. MAGNET s.r.o. uplatňuje systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2008 v odbore :poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore rádiológia so zameraním na magnetickú rezonanciu

Celý kolektív Dr. MAGENT, s.r.o. vám garantuje odbornosť, profesionalitu a úctu voči pacientom. Napriek špičkovej technológii a odbornosti nášho kolektívu vám želáme, aby ste cestu do nemocnice nemuseli merať a ostali zdraví.

podpisborsky

„MR zariadenie SIEMENS AVANTO 1,5T poskytuje mnoho špeciálnych aplikácií, ktoré spolu s dlhoročnými skúsenosťami našich pracovníkov umožňujú rozsiahlu klinickú diagnostiku.“

Neurozobrazovanie

 • vyšetrenia mozgu dospelých aj detí vrátane difúzneho zobrazenia (DWI), sekvencie senzitívne na hemosiderín (SWI), izotropné zobrazenie mozgu s T2 a T1 vážením, možnosť predoperačnej navigácie alebo fúzie s PET
 • zobrazenie chrbticového kanála v celom rozsahu, s možnosťou DWI a myelografie
 • softvérové „napriamenie“ skoliózy pre lepšiu prehľadnosť vyšetrenia u takto postihnutých pacientov

Muskuloskeletárny systém

 • zobrazenie lézií chrupaviek, šliach, svalov a väzov, ako aj kostnej drene s vynikajúcou rozlišovacou schopnosťou vďaka špeciálne dedikovaným cievkam na rôzne časti tela

Celotelové MR 

 • zobrazenie rozsahu až 200 cm tela pri vybraných onkologických indikáciách, napr. pri staging plazmocytómu.

Cievny systém

 • neinvazívne vyšetrenie ciev mozgu, krku, hrudníka, brucha a periférnych oblastí tela prostredníctvom celotelových a TIM CT aplikácií
 • použitie bezkontrastných techník v oblasti hlavy.

Abdomen a panva

 • diferenciácia fokálnych a difúznych lézií pečene a lézií pankreasu
 • MRCP
 • neinvazívne zobrazenie intrahepatálnych aj extrahepatálnych žlčových ciest a vývodných pankreatických ciest
 • MR fistulografia, hlavne v oblasti panvy,
 • MR rekta, MR enterografia na cielené zobrazenie  tenkého a hrubého čreva.
 • fokálne lézie obličiek, nadobličiek a močového mechúra,
 • patológia prostaty s využitím DWI,
 • diagnostika ochorení uteru a ovárií,
 • gynekologická predpôrodná diagnostika,
 • prenatálna diagnostika plodu

Tím Dr.Magnet, s.r.o. v Ružinove

Pracovisko vybavené modernou technológiou je v prevádzke od roku 2003. Viacročné skúsenosti sa denne odrážajú v profesionálnom prístupe celého personálu. Vyšetrenia a celý priebeh od príjmu pacienta po jeho diagnostikovanie zabezpečuje tím pod vedením MUDr.Imricha Borského.