TEL.: +421 52 4280 060

Vážení pacienti,

v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami na našich pracoviskách a v snahe o elimináciu rizika

a zníženie počtu pacientov v čakárni Vás vyzývame na telefonické a emailové objednávky.

Naše pracoviská aj počas týchto dní fungujú v normálnom režime bez obmedzení.

Ďakujeme.

Profil centra MR v Poprade

Prevádzka magnetickej rezonancie MR Poprad, s.r.o, je jedným z troch najmodernejších pracovísk magnetickej rezonancie na východnom Slovensku patriacich pod spoločnosť Pro Diagnostic Group, a.s. Vysoko erudovaný tím s dlhoročnou praxou v odbore využíva najmodernejšie prístrojové vybavenie PHILIPS 3,0T Ingenia Omega HP. Zariadenie je garanciou využitia invenčných postupov a klinických aplikácií, s cieľom čo najpresnejšej zobrazovacej diagnostiky pre pacientov a klinických lekárov. Pracovisko sa nachádza priamo v priestoroch popradskej nemocnice, čo poskytuje jednoduchý prístup na pracovisko aj hospitalizovaným pacientom.

MUDr. Katarína Ménová

MUDr. Katarína Ménová

Vedúca lekárka
 • pracovisko magnetickej rezonancie MR Poprad, s.r.o. je vybavené prístrojom  PHILIPS Ingenia 3.0T Omega HP a vykonáva všetky štandardné vyšetrenia mozgu a chrbtice, dutiny hrudnej, brušnej a panvy, muskuloskeletálneho systému a cievneho systému dospelých aj detských pacientov a veľa pokročilých (rozšírených) klinických aplikácií
 • vyšetrenia sú plne hradené všetkými zdravotnými poisťovňami
 • možnosť vyšetrenia aj pre samoplatcov na základe štandardného postupu a cien podľa cenníka
 • objednávanie na vyšetrenie aj prostredníctvom on-line žiadanky na webovej stránke
 • jedinečná digitálna technológia MR systému zabezpečuje vysokú kvalitu obrazu, optimalizácia workflow s väčším počtom vyšetrení denne, optimalizovaný dizajn systému (s otvorom šírky 70 cm, pri dĺžke 162 cm) zabezpečuje vyšší komfort pre pacienta s hmotnosťou až do 250kg
 • pracovisko je pripojené do Telerádiologického komunikačného centra (T3C), prostredníctvom ktorého je možné, aby spolupracujúce zdravotnícke zariadenia a ambulancie zasielali snímky alebo nálezy elektronicky, bezplatne a zabezpečeným spôsobom (ambulantným lekárom, ktorí nie sú súčasťou T3C umožníme prístup k obrazovej dokumentácii prostredníctvom riešenia TomoCon Lite)
 • pracovisko MR Poprad s.r.o. prevádzkuje systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2015 v odbore poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore rádiológia so zameraním na magnetickú rezonanciu

Všetci, ktorí tu pracujeme vám garantujeme odbornosť, profesionalitu a úctu voči pacientom. Napriek špičkovej technológii a vynikajúcej odbornosti ľudského potenciálu si želáme, aby ste cestu do nemocnice nemuseli merať a zostali zdraví.

podpismenova_01

„MR zariadenie PHILIPS Ingenia 3,0T Omega HP poskytuje mnoho špeciálnych aplikácií, ktoré spolu s dlhoročnými skúsenosťami našich pracovníkov umožňujú rozsiahlu klinickú diagnostiku.”

Neurozobrazovanie

 • vyšetrenia mozgu dospelých aj detí vrátane difúzneho zobrazenia (DWI), aplikácie venous Bold (T2* 3D), izotropné 3D zobrazenie mozgu s T2 a T1 vážením s využitím pre detailné hodnotenie morfológie, pre predoperačnú neuronavigáciu, fúziu s PET a volumetriu
 • rozšírené (advanced) MR vyšetrenie mozgu: všetky spôsoby perfúznych techník (T2*, T1 a ASL), spektroskopia (SVS, CSI) a traktografia (DTI). Umožňuje precíznejšiu diagnostiku ochorení mozgu, ako i predoperačné plánovanie najnáročnejších mozgových operácií
 • zobrazenie chrbticového kanála v celom rozsahu vykonaním multisekvenčného viacpolohového vyšetrenia, MARS- multiartifakt reduction sekvence – sekvencia  na potlačenie metalických  artefaktov v chrbticovom kanále

Muskuloskeletárny systém

 • špeciálne dedikované cievky na rôzne časti tela spolu s digitálnou technológiou prístroja umožňujú zobrazenie lézií chrupavky, šliach, väzov a kostnej drene s unikátnou rozlišovacou schopnosťou. Na detailnejšie zobrazenie chrupavky  sekvencia s potlačením signálu vody  – 3D WATS sekvencia

Whole body specialist MR ( celotelové )

 • umožňuje zobrazenie rozsahu 200 cm tela pri stagingu onkologických ochorení a sledovaní efektu liečby aj s využitím techniky celotelovej difúzie (DWIBS)

Cievny systém

 • neinvazívne vyšetrenie ciev mozgu, krku, hrudníka, brucha a periférnych oblastí tela použitím nekontrastných techník aj 3D CE-MRA, aj 4D –TRAK, s4 DYN3D renal na zobrazenie renálnych artérií.

Abdomen a panva

 • diferenciácia fokálnych a difúznych lézií pečene a pankreasu, MRCP
 • MR enterografia, MR rekta, MR fistulografia v panve
 • fokálne lézie obličiek, nadobličiek a močového mechúra
 • patológia prostaty s kompletnými možnosťami diagnostiky (DCE – dynamic contrast enhance, DWI, MRS) PRESTO MR.
 • diagnostika ochorení uteru a ovárií (vývojové anomálie, endometrióza, tumory)

Tím MR Poprad s.r.o.

Pracovisko vybavené modernou technológiou je v prevádzke už od roku 2006. Viacročné skúsenosti sa denne odrážajú v profesionálnom prístupe celého personálu. Vyšetrenia a celý priebeh od príjmu pacienta po jeho diagnostikovanie zabezpečuje tím pod vedením MUDr.Kataríny Ménovej.