TEL.: +421 55 729 7101

TEL.: +421 55 729 7101

Vážení pacienti,

v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami na našich pracoviskách a v snahe o elimináciu rizika

a zníženie počtu pacientov v čakárni Vás vyzývame na telefonické a emailové objednávky.

Naše pracoviská aj počas týchto dní fungujú v normálnom režime bez obmedzení.

Ďakujeme.

Profil centra MR v Košiciach

Pro Magnet s.r.o., pracovisko Košice, patrí k najpokrokovejším prevádzkam magnetickej rezonancie na Slovensku. Vysoko erudovaný tím s dlhoročnou praxou v odbore rádiológie využíva najmodernejšie prístrojové vybavenie PHILIPS Ingenia 3,0T Omega HP. Zariadenie je garanciou využitia invenčných postupov a klinických aplikácií s cieľom čo najpresnejšej zobrazovacej diagnostiky pre pacientov a klinických lekárov. Prevádzka magnetickej rezonancie je lokalizovaná priamo v areáli Východoslovenského onkologického ústavu.

MUDr. Lýdia Frigová

MUDr. Lýdia Frigová

Vedúca lekárka
 • pracovisko magnetickej rezonancie Pro Magnet, s.r.o. je vybavené prístrojom PHILIPS Ingenia 3,0T  Omega HP, ktorý umožňuje vykonávať všetky štandardné MR vyšetrenia hlavy a krku, celej chrbtice, centrálneho nervového systému, vnútorných orgánov, celého muskuloskeletárneho a cievneho systému
 • vyšetrenia sú plne hradené všetkými zdravotnými poisťovňami
 • možnosť vyšetrenia aj pre samoplatcov na základe štandardného postupu a cien podľa cenníka
 • objednávanie pacienta na vyšetrenie aj prostredníctvom on-line žiadanky na webovej stránke
 • technológia zariadenia PHILIPS Ingenia automatizuje rutinné procesy, čím ich výrazne urýchľuje a zjednodušuje
 • vďaka použitej digitálnej technológií dStream, ktorá zahŕňa DirectDigital, t. j. technológiu prijímania rádiofrekvenčného vlnenia, máme možnosť získavať MR signál priamo v rádiofrekvenčnej cievke
 • anatomicky formované cievky optimálne kopírujú povrch tela a tým dosahujú vysokú kvalitu obrazu a snímok
 • pracovisko je pripojené do Telerádiologického komunikačného centra (T3C), prostredníctvom ktorého je možné, aby spolupracujúce zdravotnícke zariadenia a ambulancie zasielali snímky alebo nálezy elektronicky, bezplatne a zabezpečeným spôsobom (ambulantným lekárom, ktorí nie sú súčasťou T3C umožníme prístup k obrazovej dokumentácii prostredníctvom riešenia TomoCon Lite)

Všetci, ktorí tu pracujeme, Vám garantujeme odbornosť, profesionalitu a úctu voči pacientom. Napriek špičkovej technológii a vynikajúcej odbornosti ľudského potenciálu si želáme, aby ste cestu do nemocnice nemuseli merať a zostali zdraví.

“MR zariadenie PHILIPS Ingenia 3,0T Omega HP,  poskytuje mnoho špeciálnych aplikácií, ktoré spolu s dlhoročnými skúsenosťami našich pracovníkov umožňujú rozsiahlu klinickú diagnostiku.”

Neurozobrazovanie

 • štandardné vyšetrenia centrálneho nervového systému dospelých a detí
 • difúzne zobrazenie ( DWI ) a izotropné 3D zobrazenie mozgu v T2 a T1 vážených meraniach pre detailné hodnotenie morfológie, pre možnosť predoperačnej neuronavigácie
 • rozšírené ( advanced ) MR vyšetrenie mozgu: perfúzne techniky ( T2*, T1 a ASL ), volumetrické techniky
 • zobrazenie chrbticového kanála s možnosťou potlačenia metalických artefaktov v chrbticovom kanáli ( MARS sekvencia )

Muskuloskeletárny systém

 • štandardné zobrazenie mäkkých tkanív a skeletu
 • špeciálne dedikované kĺbové cievky ( kolenná, ramenná ) s digitálnou technológiou prístroja umožňujú zobrazenie lézií chrupavky, šliach, väzov a kostnej drene s unikátnou rozlišovacou schopnosťou.

Cievny systém

 • neinvazívne ( nekontrastné ) a kontrastné vyšetrenie cievneho systému mozgu, krku, hrudníka, brucha, panvy a periférnych oblastí tela

Dutina brušná a panva

 • diferenciácia ložiskových a difúznych lézií všetkých orgánov dutiny brušnej a retroperitonea: pečene, pankreasu, sleziny, obličiek, nadobličiek
 • vyšetrenie žalúdka, tenkého a hrubého čreva: MR gastrografia, MR enterografia, MR rekta, MR fistulografia v malej panve
 • vyšetrenie orgánov malej panvy: maternice, vaječníkov, vajíčkovodov, pošvy, prostaty ( multiparametrické zobrazenie prostaty – DCE, DWI, MRS ) a semenných vačkov
 • diagnostika endometriózy
 • MRCP – zobrazenie žlčníka a žlčovodov magnetickou rezonanciou
 • MRU – urografia magnetickou rezonanciou pre zobrazenie vylučovacieho systému obličiek, močovodov a zobrazenie močového mechúra

MR vyšetrenie krku a hrudníka – mediastína ( okrem srdca ) a hrudnej steny

MR vyšetrenie prsníkov

Pracovisko prevádzkuje systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2015 v odbore: poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore rádiológia so zameraním na magnetickú rezonanciu.

Multiparametrické kvantitatívne vyšetrenie pečene / LMS /   

Kvantitatívne vyšetrenie žlčových ciest / MRCP+ /

Tím Pro Magnet, s.r.o.

Pracovisko vybavené modernou technológiou je v prevádzke od roku 2012. Viac ročné skúsenosti sa denne odrážajú v profesionálnom prístupe celého personálu. Vyšetrenia a celý priebeh od príjmu pacienta po jeho diagnostikovanie zabezpečuje tím pod vedením MUDr. Lýdie Frigovej.