MR Levice

Magnetická rezonancia

MR Levice

MR Levice je jedným z deviatich pracovísk magnetickej rezonancie na Slovensku patriacich pod spoločnosť Pro Diagnostic Group, a.s. a zároveň je partnerským pracoviskom magnetickej rezonancie – Medicína Nové Zámky. V Leviciach pracujeme s prístrojom Siemens MAGNETOM Sola 1,5T, ktorý umožňuje vysokú kvalitu zobrazovacej diagnostiky a komfort pre vyšetrovaného pacienta.

 

Vážení návštevníci web stránky magnetickej rezonancie,

v mene mojom aj v mene kolegov z nášho pracoviska v Leviciach vás vítam na stránkach magnetickej rezonancie. Veríme, že táto forma prezentácie pracoviska a indikácíí na MR vyšetrenie bude zrozumiteľná nielen zdravotníckym pracovníkom, ale aj laickej verejnosti. Snažili sme sa pripraviť informácie pre všetkých tak, aby magnetickú rezonanciu lekári správne indikovali a aby aj pacienti vedeli, pri ktorých zdravotných problémoch môže práve MR vyšetrenie rýchlo a presne poskytnúť informácie o ich zdravotnom stave.

MR Levice sa nachádza priamo v priestoroch Levickej nemocnice s poliklinikou. Pracovisko umožňuje vyšetrenie dospelých aj detských pacientov. Všetky vyšetrenia sú plne hradené zdravotnými poisťovňami, dostupné je aj vyšetrenie pre samoplatcov. Pracovisko je pripojené do Telerádiologického komunikačného centra, prostredníctvom ktorého je možné zasielať spolupracujúcim zdravotníckym zariadeniam a ambulanciám snímky alebo nálezy elektronicky.

Náš tím lekárov a zdravotníkov s dlhoročnou praxou v rádiológií poskytuje pacientom a odosielajúcim lekárom vysokú úroveň odbornosti a starostlivosti. Napriek špičkovej technológii a vynikajúcej odbornosti ľudského potenciálu si želáme, aby ste cestu do nemocnice nemuseli merať a zostali zdraví.

MUDr. Mária Hladká

MUDr. Mária Hladká
Vedúca lekárka

Vyšetrenia

MR zariadenie Siemens MAGNETOM Sola 1,5T poskytuje mnoho špeciálnych aplikácií, ktoré spolu s dlhoročnými skúsenosťami našich pracovníkov umožňujú rozsiahlu klinickú diagnostiku.

Neurozobrazovanie
 • vyšetrenia mozgu vrátane difúzneho zobrazenia (DWI), navigačné predoperačné vyšetrenie, 3D rekonštrukcie
 • špecializované vyšetrenie pri diagnóze epilepsie s protokolmi zameranými  na detekciu vrodených lézií, ložiskových zmien a cievnych anomálií, ktorých typickým prejavom je epilepsia
 • staging nádorového ochorenia pri podozrení na metastázy v mozgu alebo v mozgových obaloch s veľmi senzitívnymi 3D rekonštrukciami tenkých vrstiev
 • špecializované protokoly na detekciu nádorov hypofýzy, vrátane mikroadenómov drobnej veľkosti, detekcia prolaktinómov pri zvýšenej hladine prolaktínu
 • vyšetrenie intrakraniálneho venózneho systému
 • vyšetrenie vnútorných zvukovodov, detekcia kolízie medzi cievnymi štruktúrami a hlavovými nervami
 • zobrazenie chrbticového kanála v celom rozsahu vykonaním multisekvenčného viacpolohového vyšetrenia

 

Muskuloskeletárny systém
 • špeciálne dedikované cievky na niektoré časti tela  umožňujú zobrazenie lézií chrupavky, šliach, väzov a kostnej drene s výbornou rozlišovacou schopnosťou
 • vyšetrenie Achillovej šľachy
 • diagnostika stresových fraktúr v niektorých lokalizáciách
Cievny systém
 • neinvazívne vyšetrenie intrakraniálnych tepien bez použitia kontrastnej látky s možnosťou posúdiť ich anomálie, stenózy, detekcia aneuryziem
 • vyšetrenie intrakraniálneho venózneho systému bez použitia kontrastnej látky alebo postkontrastne
 • vyšetrenie ciev hrudníka, brucha a panvy s použitím nejódovej kontrastnej látky

 

Abdomen a panva
 • fokálne a difúzne lézie pečene a ich bližšia diferenciácia
 • ložiskové zmeny pankreasu
 • MRCP s možnosťou 3D rekonštrukcie s posúdením žlčovodov a pankreatických vývodov
 • MR enterografia, sledovanie pacientov s diagnózou morbus Crohn
 • MR fistulografia v panve
 • MR vyšetrenie prostaty s možnosťou využitia DWI
 • MR urografia, diferenciálna diagnostika niektorých fokálnych lézií obličiek
 • MR vyšetrenie nadobličiek
 • diagnostika ochorení uteru a ovárií nádorových aj nenádorovývh, diagnostika endometriózy
 • staging nádorových ochorení, sledovanie úspešnosti chemoterapie, rádioterapie, hodnotenie podľa RECIST kritérií.

Pracovisko uplatňuje systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2015 v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v odbore rádiológia so zameraním na magnetickú rezonanciu

Tím MR Levice

Pracovisko v Leviciach je jednou z deviatich prevádzok magnetickej rezonancie patriacich do spoločnosti Pro Diagnostic Group, a.s. Je vybavené modernou technológiou a bolo otvorené v júni 2014. Dlhoročné skúsenosti personálu v obore rádiológie sa denne odrážajú v profesionálnom prístupe celého personálu. Vyšetrenia a celý priebeh od príjmu pacienta po jeho diagnostikovanie zabezpečuje tím pod vedením MUDr. Márie Hladkej.

MUDr. Mária Hladká

Vedúca lekárka

Bc. Jaroslav Kozlík

Rádiologický technik

Jozef Hejtmánek

Rádiologický technik

Mária Švaralová

Zdravotná sestra / Recepčná

Slávka Prišťáková

Recepčná

Fotogaléria

Pozrite si fotogalériu z nášho pracoviska magnetickej rezonancie v Leviciach.

Skúsenosti našich pacientov

Objednanie pacienta

Po odoslaní objednávky bude pacientovi zaslaná SMS s termínom vyšetrenia. V prípade, že termín pacientovi nevyhovuje a chce ho zmeniť, môže nás kontaktovať na telefónnom čísle 036/3211 351.

Dokumenty na stiahnutie

Dotazníky, žiadanky a cenníky na stiahnutie.

Pre odosielajúcich lekárov ponúkame aj pohodlný a bezplatný prístup k nálezom ich pacientov, vrátane možnosti prezrieť si kľúčové snímky označené popisujúcim lekárom počas diagnostiky alebo stiahnuť si kompletnú štúdiu. Viac na eradiologia.sk.

Pre pacientov

Dotazník pred vyšetrením

Cenník

Kontakt

MR Levice
Pracovisko magnetickej rezonancie
Budova Nemocnice Levice s.r.o.
SNP 19
934 01 Levice

Kontakty

Tel.: +421 36 3211 351
+421 36 6379 727

E-mail: MRLevice@medicinanz.sk

V prípade, že sa nám hneď nedovoláte, zanechajte odkaz alebo nám napíšte e-mail.

Prevádzková doba

Pondelok - Piatok:
7:00 - 18:00
Sobota - Nedeľa:
podľa objednaných pacientov

Výdaj výsledkov

Výsledky a snímky sú vám k dispozícii aj online, na portáli www.eradiologia.sk - zóna pre pacientov.

Kde nás nájdete?

Naše pracovisko sídli v budove
Nemocnice Levice.

Ako sa ku nám dostanete?

Ešte pred Vašou návštevou Vám ponúkame aj
virtuálnu možnosť návštevy nášho pracoviska.