TEL.: +421 36 3211 351

Profil centra MR v Leviciach

MR Levice je jedným z deviatich pracovísk magnetickej rezonancie na Slovensku patriacich pod spoločnosť Pro Diagnostic Group, a.s. a zároveň je partnerským pracoviskom magnetickej rezonancie – Medicína Nové Zámky. V Leviciach pracujeme s prístrojom Siemens MAGNETOM Sola 1,5T, ktorý umožňuje vysokú kvalitu zobrazovacej diagnostiky a komfort pre vyšetrovaného pacienta.

Vážení návštevníci web stránky magnetickej rezonancie,

v mene mojom aj v mene kolegov z nášho pracoviska v Leviciach vás vítam na stránkach magnetickej rezonancie. Veríme, že táto forma prezentácie pracoviska a indikácíí na MR vyšetrenie bude zrozumiteľná nielen zdravotníckym pracovníkom, ale aj laickej verejnosti. Snažili sme sa pripraviť informácie pre všetkých tak, aby magnetickú rezonanciu lekári správne indikovali a aby aj pacienti vedeli, pri ktorých zdravotných problémoch môže práve MR vyšetrenie rýchlo a presne poskytnúť informácie o ich zdravotnom stave.

MR Levice sa nachádza priamo v priestoroch levickej nemocnice s poliklinikou. Pracovisko umožňuje vyšetrenie dospelých aj detských pacientov. Všetky vyšetrenia sú plne hradené zdravotnými poisťovňami, dostupné je aj vyšetrenie pre samoplatcov. Pracovisko je pripojené do Telerádiologického komunikačného centra, prostredníctvom ktorého je možné zasielať spolupracujúcim zdravotníckym zariadeniam a ambulanciám snímky alebo nálezy elektronicky.

Náš tím lekárov a zdravotníkov s dlhoročnou praxou v rádiológií poskytuje pacientom a odosielajúcim lekárom vysokú úroveň odbornosti a starostlivosti. Napriek špičkovej technológii a vynikajúcej odbornosti ľudského potenciálu si želáme, aby ste cestu do nemocnice nemuseli merať a zostali zdraví.

MUDr. Mária Hladká
Vedúca lekárka

MR zariadenie Siemens MAGNETOM Sola 1,5T poskytuje mnoho špeciálnych aplikácií, ktoré spolu s dlhoročnými skúsenosťami našich pracovníkov umožňujú rozsiahlu klinickú diagnostiku.”

Neurozobrazovanie

 • vyšetrenia mozgu vrátane difúzneho zobrazenia (DWI), navigačné predoperačné vyšetrenie, 3D rekonštrukcie
 • špecializované vyšetrenie pri diagnóze epilepsie s protokolmi zameranými  na detekciu vrodených lézií, ložiskových zmien a cievnych anomálií, ktorých typickým prejavom je epilepsia
 • staging nádorového ochorenia pri podozrení na metastázy v mozgu alebo v mozgových obaloch s veľmi senzitívnymi 3D rekonštrukciami tenkých vrstiev
 • špecializované protokoly na detekciu nádorov hypofýzy, vrátane mikroadenómov drobnej veľkosti, detekcia prolaktinómov pri zvýšenej hladine prolaktínu
 • vyšetrenie intrakraniálneho venózneho systému
 • vyšetrenie vnútorných zvukovodov, detekcia kolízie medzi cievnymi štruktúrami a hlavovými nervami
 • zobrazenie chrbticového kanála v celom rozsahu vykonaním multisekvenčného viacpolohového vyšetrenia

Muskuloskeletárny systém

 • špeciálne dedikované cievky na niektoré časti tela  umožňujú zobrazenie lézií chrupavky, šliach, väzov a kostnej drene s výbornou rozlišovacou schopnosťou
 • vyšetrenie Achillovej šľachy
 • diagnostika stresových fraktúr v niektorých lokalizáciách

Cievny systém

 • neinvazívne vyšetrenie intrakraniálnych tepien bez použitia kontrastnej látky s možnosťou posúdiť ich anomálie, stenózy, detekcia aneuryziem
 • vyšetrenie intrakraniálneho venózneho systému bez použitia kontrastnej látky alebo postkontrastne
 • vyšetrenie ciev hrudníka, brucha a panvy s použitím nejódovej kontrastnej látky

Abdomen a panva

 • fokálne a difúzne lézie pečene a ich bližšia diferenciácia
 • ložiskové zmeny pankreasu
 • MRCP s možnosťou 3D rekonštrukcie s posúdením žlčovodov a pankreatických vývodov
 • MR enterografia, sledovanie pacientov s diagnózou morbus Crohn
 • MR fistulografia v panve
 • MR vyšetrenie prostaty s možnosťou využitia DWI
 • MR urografia, diferenciálna diagnostika niektorých fokálnych lézií obličiek
 • MR vyšetrenie nadobličiek
 • diagnostika ochorení uteru a ovárií nádorových aj nenádorovývh, diagnostika endometriózy
 • staging nádorových ochorení, sledovanie úspešnosti chemoterapie, rádioterapie, hodnotenie podľa RECIST kritérií

Pracovisko prevádzkuje systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2015 v odbore: poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore rádiológia so zameraním na magnetickú rezonanciu

Tím MR v Leviciach

Pracovisko v Leviciach je jednou z deviatich prevádzok magnetickej rezonancie patriacich do spoločnosti Pro Diagnostic Group, a.s. Je vybavené modernou technológiou a bolo otvorené v júni 2014. Dlhoročné skúsenosti personálu v obore rádiológie sa denne odrážajú v profesionálnom prístupe celého personálu. Vyšetrenia a celý priebeh od príjmu pacienta po jeho diagnostikovanie zabezpečuje tím pod vedením MUDr. Márie Hladkej.