Zdieľanie

Vzhľadom na stúpajúci trend výskytu onkologických ochorení v Európe vzrastá aj snaha o začlenenie nových programov skríningu rakoviny, vrátane karcinómu prostaty. MR vyšetrenie prostaty pomáha pri plánovaní optimálnej liečby, ako aj pri navigovanej biopsii lézie prostaty. Preto nie je prekvapujúce, že MR vyšetrenie je súčasťou plánu, ktorého cieľom je zlepšenie skorého záchytu karcinómu prostaty v Európe.

Cielenej biopsii prostaty sa venoval aj VII. diagnostický workshop – „Cielená biopsia prostaty“, organizovaný Slovenskou urologickou spoločnosťou a Klinikou urológie FNsP J.A.Reimana v Prešove v dňoch 16. a 17.2.2023. Workshopu sa aktívne zúčastnila aj naša vedúca lekárka pracoviska magnetickej rezonancie Pro Magnet Prešov MUDr. Monika Daňová, PhD., ktorá sa vo svojej prednáške venovala práve správnej interpretácii nálezov multiparametrického MR vyšetrenia prostaty.

Tento workshop potvrdil dôležitosť a prospešnosť spolupráce urológa a rádiológa. Bohaté praktické skúsenosti a počty bioptovaných pacientov, ale aj načítaných nálezov hlavným  operačným tímom v zložení MUDr. Filip Šubin, Consultant urologist z Altnagelvin Hospital, Ireland a MUDr. Malek Chanawani, Consultant urologist z Russells Hall, Walsall, UK, boli bez pochýb výrazným prínosom a obohatením aj pre rádiológov z nášho pracoviska.

Dávame do pozornosti