Zástupca spoločnosti Perspectum na pracovisku Dr. MAGNET Kramáre

Zdieľanie

Vzdelávanie lekárov a celého zdravotníckeho personálu je jedným z kľúčových faktorov neustáleho skvalitňovania našich služieb. V týchto dňoch naše pracovisko magnetickej rezonancie Dr. MAGNET Kramáre navštívil zástupca spoločnosti Perspectum – Muddabir Zaidi, ktorý nám predstavil novinky v zobrazovacích riešeniach využívaných pri vyšetrovaní pečene.

Dávame do pozornosti