Zdieľanie

Na našom pracovisku magnetickej rezonancie Pro Magnet Prešov prebehli vo štvrtok 11. mája praktické štátne skúšky študijného programu „Rádiologická technika“ Katedry medicínsko-technických odborov Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.

Študenti pred komisiou úspešne preukázali praktické zručnosti, ktoré nadobudli počas klinickej praxe na našom pracovisku pod vedením vedúcej lekárky MUDr. Moniky Daňovej PhD., ale najmä našich erudovaných rádiologických technikov. Po úspešnom absolvovaní zvyšných skúšok prajeme študentom veľa budúcich úspechov v práci rádiologického technika a tiež čo najviac spokojných pacientov.

Dávame do pozornosti

Bratislava - Kramáre

Európsky kurz pre neurorádiológov v Berlíne

Naši lekári si pravidelne zvyšujú svoju odbornosť účasťou na domácich, európskych a svetových rádiologických kongresoch a workshopoch. V týchto dňoch sa lekári z pracovísk magnetickej

Bratislava - Kramáre

Exkurzia na pracovisku MR Kramáre

Dňa 12.5.2023 sa na našom pracovisku magnetickej rezonancie Dr. MAGNET Kramáre uskutočnila krátka exkurzia pod záštitou Prof. MUDr. Jozefa Glasu, CSc., PhD., vedúceho Katedry klinickej