Zdieľanie

Veľká vďaka patrí všetkým našim pacientom i zdravotníkom, ktorí sa s nami aj v tomto roku zapojili už do 9. ročníka verejnej zbierky a umožnili podporiť OZ Deťom pre život.

Tento rok sa nám podarilo vyzbierať na našich diagnostických pracoviskách krásnych 2 200€.

Tieto finančné prostriedky budú použité na prevádzkovanie auta individuálnej dopravy pre detských onkologických pacientov.

Touto cestou sa chceme všetkým, ktorí do zbierky prispeli, veľmi pekne poďakovať.

Dávame do pozornosti