Zdieľanie

Dňa 12.5.2023 sa na našom pracovisku magnetickej rezonancie Dr. MAGNET Kramáre uskutočnila krátka exkurzia pod záštitou Prof. MUDr. Jozefa Glasu, CSc., PhD., vedúceho Katedry klinickej farmakológie LF SZU v Bratislave. Hlavnou témou tejto návštevy bola problematika multiparametrického MR vyšetrenia pečene, ktorú odprezentoval náš lekár, MUDr. Víťazoslav Belan, PhD.

Exkurzie sa zúčastnili členovia Výboru Európskej asociácie pacientov s chorobami pečene (European Liver Patients Association – ELPA) a účastníci medzinárodného kurzu ELPA a SZU. Medzi účastníkmi boli aj zástupcovia našich národných asociácií pacientov s chorobami pečene (HepHelpKlub so sídlom v Bratislave a Šanca pre pečeň so sídlom v Banskej Bystrici).

Ďakujeme všetkým za účasť.

Dávame do pozornosti

Bratislava - Kramáre

Európsky kurz pre neurorádiológov v Berlíne

Naši lekári si pravidelne zvyšujú svoju odbornosť účasťou na domácich, európskych a svetových rádiologických kongresoch a workshopoch. V týchto dňoch sa lekári z pracovísk magnetickej

Bratislava - Kramáre

Exkurzia na pracovisku MR Kramáre

Dňa 12.5.2023 sa na našom pracovisku magnetickej rezonancie Dr. MAGNET Kramáre uskutočnila krátka exkurzia pod záštitou Prof. MUDr. Jozefa Glasu, CSc., PhD., vedúceho Katedry klinickej