Zdieľanie

Naši lekári si pravidelne zvyšujú svoju odbornosť účasťou na domácich, európskych a svetových rádiologických kongresoch a workshopoch.

V týchto dňoch sa lekári z pracovísk magnetickej rezonancie Dr. MAGNET v Bratislave vzdelávajú na Európskom kurze pre neurorádiológov (ECNR) v Berlíne.

Dávame do pozornosti

Bratislava - Kramáre

Európsky kurz pre neurorádiológov v Berlíne

Naši lekári si pravidelne zvyšujú svoju odbornosť účasťou na domácich, európskych a svetových rádiologických kongresoch a workshopoch. V týchto dňoch sa lekári z pracovísk magnetickej

Bratislava - Kramáre

Exkurzia na pracovisku MR Kramáre

Dňa 12.5.2023 sa na našom pracovisku magnetickej rezonancie Dr. MAGNET Kramáre uskutočnila krátka exkurzia pod záštitou Prof. MUDr. Jozefa Glasu, CSc., PhD., vedúceho Katedry klinickej