Zdieľanie

Na našom pracovisku magnetickej rezonancie Dr. MAGNET Kramáre sa uskutočnil v utorok 7. marca Deň otvorených dverí pre lekárov.

Lekári si mohli prezrieť zrekonštruované priestory a vedúca lekárka pracoviska MUDr. Michaela Jezberová, PhD. im odprezentovala základné informácie ohľadom pracoviska a jednotlivých vyšetrení, ktoré po upgrade MR prístroja vykonávame.

Ďakujeme všetkým za účasť.

Dávame do pozornosti