Veselú Veľkú noc!

Prajeme Vám všetkým pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov! 🐣

Neurorádiologický deň – WEBINÁR

Radi by sme Vám dali do povedomia online webinár „Neurorádiologický deň“, organizovaný Slovenskou rádiologickou spoločnosťou.

Termín: štrtok 8. apríl 2021 o 16:00 hod – spustenie Live streamu

Téma: Cievne malformácie CNS pomaloprietokové (kavernóm, DVA, kapilárna teleangiektázia) – diagnostika a liečba

Odborný garant: MUDr. Michaela Jezberová

 

Informácie on-line a registrácia:

Registrácia je možná ON-LINE na www.neuroradiologia.skwww.progress.eu.sk

Koniec registrácie: 8.4.2021

 

Kontaktná osoba:

Gabriela Šujanová

Progress Ca, s.r.o., Krivá 18, Košice

gabriela.sujanova@progress.eu.sk

+421 918 622 533

 

Počet kreditov: Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Podmienkou pridelenia kreditov je registrácia a sledovanie prenosu v plnom rozsahu. Akreditácia je platná len pre lekárov.

Záznam z Live streamu bude na stránke umiestnený 2 mesiace.

Všetko najlepšie k MDŽ!

Milé dámy, prajeme Vám všetko najlepšie k MDŽ! 🙂

Význam a efekt včasnej diagnostiky

“Včasná diagnostika onkologického ochorenia má významný vplyv na liečbu pacienta a výsledný efekt terapie. Cieľom diagnostiky je stanoviť štádium lokálneho ochorenia a určiť rozsah prípadného vzdialeného postihnutia organizmu, tým pomôcť k správnemu a účinnému výberu liečby.”

O význame a efekte včasnej diagnostiky, ako aj o samotnom vyšetrení magnetickou rezonanciou sa dozviete viac v rozhovore s vedúcou lekárkou MUDr. Lýdiou Frigovou z pracoviska Pro Magnet v Košiciach: https://www.info-zdravie.sk/onkologia/vyznam-a-efekt-vcasnej-diagnostiky/

Rádiologický izolovaný syndróm a sclerosis multiplex

Pojmu Rádiologický izolovaný syndróm a pravdepodobnosti vyvinúť SM u pacientov s týmto syndrómom sa bližšie venovala naša vedúca lekárka MUDr. Monika Daňová, PhD. z pracoviska magnetickej rezonancie v Prešove v časopise Česká radiologie.

Viac sa dočítate v aktuálnom vydaní časopisu: http://www.cesradiol.cz/dwnld/CesRad_2004_279_283.pdf

 

Objednajte si respirátory FFP2 už dnes

Respirátory, ktoré vám pomôžu chrániť sa počas pandémie koronavírusu si teraz môžete objednať emailom na info@prodiagnostic.sk.

Respirátor bez výdychového ventilu slúži ako ochrana pre okolie a zároveň aj pre nositeľa respirátora. Aj preto je v našej ponuke práve tento respirátor, ktorý sa inak označuje aj ako zdravotnícky respirátor.

Minimálny odber 50 ks, menšie množstvá si budete môcť už čoskoro zakúpiť na našich diagnostických pracoviskách.

Cena za kus = 1,29 EUR

 

Veselé Vianoce

🎄 Z celého srdca Vám prajeme pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu Vašej rodiny a do nového roka hlavne veľa zdravia! 👪 🎅 🎁

Deťom pre život

Veľká vďaka patrí všetkým našim pacientom i zdravotníkom, ktorí sa s nami aj v tomto roku zapojili do verejnej zbierky a umožnili podporiť OZ Deťom pre život.

S hrdosťou oznamujeme, že sme tento rok vyzbierali na našich pracoviskách magnetickej rezonancie krásnu sumu 2800 €, ktorá bude použitá pre choré detičky na projekt Auto pre deti. Ešte raz ďakujeme! 🥰 👏

Naše pracovisko v Leviciach je opäť otvorené

V priebehu októbra sme po rekonštrukcii pracoviska a výmene MR prístroja opätovne spustili prevádzku na našom pracovisku v Leviciach. Radi Vás vyšetríme na novom, vo svojej rade najvýkonnejšom prístroji Siemens MAGNETOM Sola 1,5T.

Pre objednanie sa kontaktujte pracovisko telefonicky na  +421 36 3211 351 alebo emailom na adrese MRLevice@medicinanz.sk.

Tím MR Levice

Pozývame vás na odborný webinár

Pozývame vás na odborný webinár na tému Súčasné možnosti kvantitatívneho hodnotenia zmien difúzneho postihnutia pečene pomocou zobrazovacích metód“ a „Nová kvantitatívna vyšetrovacia metóda pečene a žlčových ciest pomocou magnetickej rezonancie“. Tento webinár je po registrácii dostupný na stránke https://bit.ly/tajpanonline_webinar spoločne s AD testami do 14. októbra 2020.

Za sledovanie prednášok a následné úspešné vyplnenie AD testu môžete získať spolu až 3 kredity. 

PROGRAM

  1. Úvod (Adriana Kukučková, Marketing, Pro Diagnostic Group) – 10 min
  2. Nealkoholová tuková choroba pečene /NAFLD/ – epidémia súčasnosti (MUDr. Lýdia Frigová, Pro Magnet) – 15 min
  3. Neinvazívne kvantitatívne zobrazovacie metódy v diagnostike steatózy pečene (MUDr. Lýdia Frigová, Pro Magnet) – 15 min
  4. Neinvazívne kvantitatívne zobrazovacie metódy v diagnostike fibrózy pečene (MUDr. Lýdia Frigová, Pro Magnet) – 15 min
  5. Nová kvantitatívna vyšetrovacia metóda pečene pomocou magnetickej rezonancie – Liver MultiScan (MUDr. Lýdia Frigová, Pro Magnet) – 15 min
  6. Nová kvantitatívna vyšetrovacia metóda žlčových ciest pomocou magnetickej rezonancie – MRCP+ (MUDr. Lýdia Frigová, Pro Magnet) – 15 min
  7. Záver (Adriana Kukučková, Marketing, Pro Diagnostic Group) – 5 min