Do nášho tímu hľadáme nového kolegu/kolegyňu na pozíciu “Lekár rádiológ – špecialista na MR”

Hľadáme nového kolegu/kolegyňu na pozíciu “Rádiologický technik” na naše pracovisko nukleárnej medicíny Vivamed s.r.o. v Prešove.
Náplňou práce je výkon odborných pracovných činností v nukleárnej medicíne ( SPECT ), ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

Viac informácií o pozícii

Do nášho tímu hľadáme nového kolegu/kolegyňu na pozíciu “Lekár rádiológ – špecialista na MR”

Hľadáme nového kolegu/kolegyňu na pozíciu “Lekár rádiológ – špecialista na MR” do nášho diagnostického centra v Nových Zámkoch.

Hlavnou náplňou práce na tejto pozícii je vykonávanie špecializovaných činností v rádiologickej diagnostike – samostatné diagnostické vyšetrenia pomocou MR prístrojového vybavenia 1,5T. Ďalej vyhodnocovanie digitálnych skenov pri diagnostikovaní klinického stavu pacienta a supervízia MR vyšetrení – stanovenie dodatočných sekvencii snímania za pomoci rádiologických technikov.

Viac informácií o pozícii


MR významne prispieva k diagnostike a optimalizácii terapie sclerosis multiplex

V najnovšom vydaní Lekárskych listov/Varia c. 9/2021 si môžete prečítať rozhovor s MUDr. Monikou Daňovou, PhD., vedúcou lekárkou pracoviska magnetickej rezonancie Pro Magnet v Prešove, ktorá je špecialistkou na MR diagnostiku pacientov so sclerosis multiplex.

MR významne prispieva k diagnostike a optimalizácii terapie sclerosis multiplex

Pri jednom vyšetrení mozgu urobíme aj tisíce snímok. Zhodnotí ich lepšie lekár alebo umelá inteligencia?

Do akej miery dokáže umelá inteligencia zmapovať, čo sa deje v našom tele? Dokáže predvídať, čo sa bude diať s naším mozgom? Pri jednom vyšetrení mozgu urobíme aj tisíce snímok. Zhodnotí ich lepšie lekár alebo umelá inteligencia?

Na našich pracoviskách magnetickej rezonancie využívame systém IcoBrain, ktorý dokáže dokonalejšie a niekoľkonásobne presnejšie zobraziť snímky. Okrem väčšieho rozlíšenia dokáže vyhodnotiť stovky či tisícky snímok a upozorniť lekára na pravdepodobné problémy.

Akým spôsobom pracuje umelé inteligencia a ako vyzerá vyšetrenie systémom IcoBrain pri pacientovi so sklerózou multiplex sa dozviete v relácii Meditalk s MUDr. Víťazoslavom Belanom, PhD. ⬇

Celú reláciu si môžete pozrieť TU.

10. výročie Pro Diagnostic Group

V roku 2011 bola založená spoločnosť Pro Diagnostic Group, ktorá je dnes vedúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v oblasti rádiológie a nukleárnej medicíny na Slovensku. Hoci niektoré pracoviská fungujú už viac ako 10 rokov, pod spoločnou značkou pribudli nové, a v súčasnosti spoločnosť Pro Diagnostic Group prevádzkuje celkovo 13 diagnostických centier v Slovenskej a Českej republike.

Šťastné 10. výročie a veľa úspešných rokov a spokojných klientov! 🥳

Veselú Veľkú noc!

Prajeme Vám všetkým pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov! 🐣

Neurorádiologický deň – WEBINÁR

Radi by sme Vám dali do povedomia online webinár „Neurorádiologický deň“, organizovaný Slovenskou rádiologickou spoločnosťou.

Termín: štrtok 8. apríl 2021 o 16:00 hod – spustenie Live streamu

Téma: Cievne malformácie CNS pomaloprietokové (kavernóm, DVA, kapilárna teleangiektázia) – diagnostika a liečba

Odborný garant: MUDr. Michaela Jezberová

 

Informácie on-line a registrácia:

Registrácia je možná ON-LINE na www.neuroradiologia.skwww.progress.eu.sk

Koniec registrácie: 8.4.2021

 

Kontaktná osoba:

Gabriela Šujanová

Progress Ca, s.r.o., Krivá 18, Košice

gabriela.sujanova@progress.eu.sk

+421 918 622 533

 

Počet kreditov: Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Podmienkou pridelenia kreditov je registrácia a sledovanie prenosu v plnom rozsahu. Akreditácia je platná len pre lekárov.

Záznam z Live streamu bude na stránke umiestnený 2 mesiace.

Všetko najlepšie k MDŽ!

Milé dámy, prajeme Vám všetko najlepšie k MDŽ! 🙂

Význam a efekt včasnej diagnostiky

“Včasná diagnostika onkologického ochorenia má významný vplyv na liečbu pacienta a výsledný efekt terapie. Cieľom diagnostiky je stanoviť štádium lokálneho ochorenia a určiť rozsah prípadného vzdialeného postihnutia organizmu, tým pomôcť k správnemu a účinnému výberu liečby.”

O význame a efekte včasnej diagnostiky, ako aj o samotnom vyšetrení magnetickou rezonanciou sa dozviete viac v rozhovore s vedúcou lekárkou MUDr. Lýdiou Frigovou z pracoviska Pro Magnet v Košiciach: https://www.info-zdravie.sk/onkologia/vyznam-a-efekt-vcasnej-diagnostiky/

Rádiologický izolovaný syndróm a sclerosis multiplex

Pojmu Rádiologický izolovaný syndróm a pravdepodobnosti vyvinúť SM u pacientov s týmto syndrómom sa bližšie venovala naša vedúca lekárka MUDr. Monika Daňová, PhD. z pracoviska magnetickej rezonancie v Prešove v časopise Česká radiologie.

Viac sa dočítate v aktuálnom vydaní časopisu: http://www.cesradiol.cz/dwnld/CesRad_2004_279_283.pdf