siemens-550-4

TEL.: +421 52 4280 060

Profil centra MR v Poprade

Prevádzka magnetickej rezonancie MR Poprad, s.r.o, je jedným z troch najmodernejších pracovísk magnetickej rezonancie na východnom Slovensku patriacich pod spoločnosť Pro Diagnostic Group, a.s. V Poprade pracujeme s vysokovýkonným prístrojom Siemens MAGNETOM Symphony, ktorý umožňuje rýchle, presné a neinvazívne vyšetrenia. Pracovisko sa nachádza priamo v priestoroch popradskej nemocnice, čo poskytuje jednoduchý prístup na pracovisko aj hospitalizovaným pacientom.

MUDr. Katarína Ménová

MUDr. Katarína Ménová

Primárka
 • pracovisko magnetickej rezonancie MR Poprad, s.r.o. je vybavené prístrojom Siemens MAGNETOM Symphony, 1,5T, A Tim System, ktorá umožňuje vykonávať všetky štandardné MR vyšetrenia hlavy a krku, celej chrbtice, centrálneho nervového systému, vnútorných orgánov, celého muskuloskeletárneho a cievneho systému
 • vyšetrenia sú plne hradené všetkými zdravotnými poisťovňami
 • možnosť vyšetrenia aj pre samoplatcov na základe štandardného postupu a cien podľa cenníka
 • objednávanie pacienta na vyšetrenie aj prostredníctvom on-line žiadanky na webovej stránke
 • technológia zariadenia Siemens MAGNETOM Symphony, A Tim System automatizuje rutinné procesy, čím ich výrazne urýchľuje a zjednodušuje. Vďaka použitej technológií Tim (Total Imaging Matrix) poskytuje možnosť pripojiť viacero cievok naraz a vyšetriť väčšiu oblasť tela pacienta
 • anatomicky formované cievky optimálne kopírujú povrch tela a tým dosahujú vysokú kvalitu obrazu a snímok. 
 • pracovisko je pripojené do Telerádiologického komunikačného centra (T3C), prostredníctvom ktorého je možné, aby spolupracujúce zdravotnícke zariadenia a ambulancie zasielali snímky alebo nálezy elektronicky, bezplatne a zabezpečeným spôsobom (ambulantným lekárom, ktorí nie sú súčasťou T3C umožníme prístup k obrazovej dokumentácii prostredníctvom riešenia TomoCon Lite)
 • pracovisko MR Poprad s.r.o. prevádzkuje systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2008 v odbore :poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore rádiológia so zameraním na magnetickú rezonanciu

Všetci, ktorí tu pracujeme vám garantujeme odbornosť, profesionalitu a úctu voči pacientom. Napriek špičkovej technológii a vynikajúcej odbornosti ľudského potenciálu si želáme, aby ste cestu do nemocnice nemuseli merať a zostali zdraví.

podpismenova_01

“MR zariadenie SIEMENS MAGNETOM Symphony 1,5T poskytuje mnoho špeciálnych aplikácií, ktoré spolu s dlhoročnými skúsenosťami našich pracovníkov umožňujú rozsiahlu klinickú diagnostiku.”

Neurozobrazovanie

 • vyšetrenia mozgu dospelých aj detí, vrátane difúzneho zobrazenia (DWI), aplikácie venous Bold (T2*, SWI)
 • zobrazenie chrbticového kanála v celom rozsahu vykonaním multisekvenčného viacpolohového vyšetrenia, s možnosťou DWI a myelografie (špeciálne indikácie)
 • aplikácia SWI (Susceptibility weighted Imaging) dokáže identifikovať malé krvácania v mozgu. Navyše pomáha identifikovať a rozlišovať intrakraniálne singulárne alebo rozšírené metastázy

Muskuloskeletárny systém

 • špeciálne dedikované cievky na rôzne časti tela spolu s digitálnou technológiou prístroja umožňujú zobrazenie lézií chrupavky, šliach, väzov a kostnej drene s výbornou rozlišovacou schopnosťou

Cievny systém

 • neinvazívne vyšetrenia ciev, mozgu a krku
 • pri použití tlakového injektora vyšetrenie arteriálneho systému hlavy, krku, hrudníka, bruch a adolných končatín
 • dynamické 3D vyšetrenie artérií

Abdomen a panva

 • diferenciácia fokálnych a difúznych lézií pečene a lézií pankreasu
 • ultrarýchle 2D a 3D protokoly pre vyšetrenie panvy, obličiek

MRCP

 • fokálne lézie pankreasu

MRU

 • obličiek, nadobličiek a močového mechúra
 • diagnostika ochorení uteru a ovárií

Tím MR Poprad s.r.o.

Pracovisko vybavené modernou technológiou je v prevádzke už od roku 2006. Viacročné skúsenosti sa denne odrážajú v profesionálnom prístupe celého personálu. Vyšetrenia a celý priebeh od príjmu pacienta po jeho diagnostikovanie zabezpečuje tím pod vedením MUDr.Kataríny Ménovej.