siemens550-ke3

TEL.: +421 55 729 7101

Profil centra MR v Košiciach

Pro Magnet s.r.o., pracovisko Košice, patrí k najpokrokovejším prevádzkam magnetickej rezonancie na Slovensku. Vysoko erudovaný tím s dlhoročnou praxou v odbore rádiológie využíva najmodernejšie prístrojové vybavenie PHILIPS Ingenia 3,0T Omega HP. Zariadenie je garanciou využitia invenčných postupov a klinických aplikácií, s cieľom čo najpresnejšej zobrazovacej diagnostiky pre pacientov a klinických lekárov. Prevádzka magnetickej rezonancie je lokalizovaná priamo v areáli Východoslovenského onkologického ústavu a je jednoducho prístupná aj pre pacientov prichádzajúcich z Fakultnej nemocnice Košice.

MUDr. Lýdia Frigová

MUDr. Lýdia Frigová

Vedúca Lekárka
 • pracovisko magnetickej rezonancie Pro Magnet, s.r.o. je vybavené prístrojom PHILIPS Ingenia 3,0T  Omega HP, ktorý umožňuje vykonávať všetky štandardné MR vyšetrenia hlavy a krku, celej chrbtice, centrálneho nervového systému, vnútorných orgánov, celého muskuloskeletárneho a cievneho systému
 • vyšetrenia sú plne hradené všetkými zdravotnými poisťovňami
 • možnosť vyšetrenia aj pre samoplatcov na základe štandardného postupu a cien podľa cenníka
 • objednávanie pacienta na vyšetrenie aj prostredníctvom on-line žiadanky na webovej stránke
 • technológia zariadenia PHILIPS Ingenia automatizuje rutinné procesy, čím ich výrazne urýchľuje a zjednodušuje
 • vďaka použitej digitálnej technológií dStream, ktorá zahŕňa DirectDigital, t. j. technológiu prijímania rádiofrekvenčného vlnenia, máme možnosť získavať MR signál priamo v rádiofrekvenčnej cievke
 • anatomicky formované cievky optimálne kopírujú povrch tela a tým dosahujú vysokú kvalitu obrazu a snímok. 
 • pracovisko je pripojené do Telerádiologického komunikačného centra (T3C), prostredníctvom ktorého je možné, aby spolupracujúce zdravotnícke zariadenia a ambulancie zasielali snímky alebo nálezy elektronicky, bezplatne a zabezpečeným spôsobom (ambulantným lekárom, ktorí nie sú súčasťou T3C umožníme prístup k obrazovej dokumentácii prostredníctvom riešenia TomoCon Lite)

Všetci, ktorí tu pracujeme, Vám garantujeme odbornosť, profesionalitu a úctu voči pacientom. Napriek špičkovej technológii a vynikajúcej odbornosti ľudského potenciálu si želáme, aby ste cestu do nemocnice nemuseli merať a zostali zdraví.

“MR zariadenie PHILIPS Ingenia 3,0T Omega HP,  poskytuje mnoho špeciálnych aplikácií, ktoré spolu s dlhoročnými skúsenosťami našich pracovníkov umožňujú rozsiahlu klinickú diagnostiku.”

Neurozobrazovanie

 • vyšetrenia mozgu dospelých aj detí, vrátane difúzneho zobrazenia (DWI), aplikácie venous Bold (T2*, SWI)
 • zobrazenie chrbticového kanála v celom rozsahu vykonaním multisekvenčného viacpolohového vyšetrenia, s možnosťou DWI a myelografie (špeciálne indikácie)
 • aplikácia SWI (Susceptibility weighted Imaging) dokáže identifikovať  drobné  krvácania v mozgu, cievne malformácie  a niektoré degeneratívne ochorenia mozgu

Muskuloskeletárny systém

 • špeciálne  cievky na niektoré  časti tela spolu s digitálnou technológiou prístroja umožňujú zobrazenie lézií chrupavky, šliach, väzov a kostnej drene s výbornou rozlišovacou schopnosťou

Cievny systém

 • neinvazívne vyšetrenia ciev, mozgu a krku
 • pri použití tlakového injektora vyšetrenie arteriálneho a venózneho systému hlavy, krku, hrudníka a brucha
 • dynamické 3D vyšetrenie artérií

Abdomen a panva

 • ultrarýchle 2D a 3D protokoly s možnosťou  diferenciácie   ložiskových a difúznych lezií   všetkých orgánov dutiny brušnej a retroperitonea:   pečene,  pankreasu, sleziny, obličiek, nadobličiek
 • vyšetrenie tenkého  a hrubého čreva : MR enterografia,  MR rekta,  MR fistulografia v malej panve
 • vyšetrenie  orgánov malej  panvy  :   maternice , vaječníkov, vajičkovodov , pošvy ,  prostaty, semenných vačkov ,  diagnostika  endometriózy
 • vyšetrenie plodu v indikovaných prípadoch

MRCP

 • zobrazenie  žlčníka a žlčovodov  magnetickou rezonanciou

MRU

 • urografia magnetickou rezonanciou  pre zobrazenie vylučovacieho systému obličiek, močovodov  a zobrazenie močového mechúra

Pracovisko prevádzkuje systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2008 v odbore: poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore rádiológia so zameraním na magnetickú rezonanciu.

Tím Pro Magnet, s.r.o.

Pracovisko vybavené modernou technológiou je v prevádzke od roku 2012. Viac ročné skúsenosti sa denne odrážajú v profesionálnom prístupe celého personálu. Vyšetrenia a celý priebeh od príjmu pacienta po jeho diagnostikovanie zabezpečuje tím pod vedením MUDr. Lýdie Frigovej.