PRACOVISKÁ MAGNETICKEJ REZONANCIE

Bratislava – Kramáre

Bratislava – Ružinov

Nové Zámky

Košice

Prešov

Poprad

Žilina

Levice