Pacienti pracovísk magnetickej rezonancie majú konzultáciu odborníka cez Diagnose.me výhodnejšie

shutterstock_107615549Spoločnosť Pro Diagnostic Group pripravila v spolupráci s úspešným startupom Diagnose.me zaujímavú akciu pre všetkých pacientov jej pracovísk magnetickej rezonancie. V rámci nej môžu konzultovať svoje snímky so svetovými rádiológmi online platformy s 10% zľavou.

Diagnose.me je celosvetová online rádiologická služba, ktorá združuje približne 100 špičkových svetových rádiológov. Snímky MRI, ale aj CT a RTG posúdia od 50 € a za menej ako 48 hodín. Pacienti môžu takto získať nezávislý lekársky posudok a konzultovať ďalšie kroky v liečbe svojej diagnózy (verifikovať si ním stanovenú diagnózu svojho prvého lekára.)

Každý pacient, ktorý teraz navštívi jedno z pracovísk magnetickej rezonancie Pro Diagnostic Group, si môže uplatniť zľavu 10% na druhý odborný posudok od ktoréhokoľvek špecialistu z tejto online platformy. Stačí, keď pri online objednávke na www.diagnose.me zadá zľavový kód z letáku príslušného pracoviska magnetickej rezonancie: Dr. Magnet pracovisko Kramáre alebo Ružinov, Medicína Nové Zámky, MR Levice, MR Žilina, MR Poprad, Pro Magnet Prešov a Pro Magnet Košice. Leták pacient dostane ku CD s jeho MRI snímkami, ale môže si ho vyžiadať aj na recepcii príslušného pracoviska.

Lekári sú do tímu Diagnose.me vyberaní a kontrolovaní Odbornou lekárskou komisiou, ktorá zároveň slúži ako poradný orgán a je medicínskym garantom celého projektu. Doteraz poskytlo viac ako 100 rádiológov z 25 krajín sveta lekárske posudky pre niekoľko stoviek klientov.

Viac informácií nájdete na stránke www.diagnose.me

Spustili sme webportál pre odosielajúcich lekárov – možnosť zasielať žiadanky ONLINE

eradiologiaNový webportál – www.eradiologia.sk, prináša výhody pre odosielajúcich lekárov:
Čítať ďalej

Rekonštrukcia MR pracoviska v Žiline

Pracovisko magnetickej rezonancie, MR Žilina s.r.o., aktuálne prechádza rekonštrukciou. Rekonštrukčné práce nijako neobmedzujú chod pracoviska a kvalitu práce, alebo vyšetrenia našich klientov.

Koncom roka 2014 plánujeme otvoriť nové priestory s novým, výkonnejším prístrojom MAGNETOM Spectra 3T, s technológiou Tim 4G. Nová technológia nám umožní využívať bezkáblové cievky. Technologicky najnovšie cievky, ako napríklad 16-kanálová ramenná alebo 18-kanálová kolenná, sú jedinečné v rámci celého Slovenska. Vzhľadom na vysoký počet elementov dokážu tieto cievky, spolu s 3T magnetickým poľom, dosiahnuť výnimočne kvalitný a detailný obraz kĺbov.

Vďaka dĺžke tela magnetu iba 173cm je tento nový prístroj prínosom aj ku komfortu vyšetrovaného pacienta.
Teší nás, že budeme vedieť poskytnúť špičkovú zdravotnú starostlivosť v Žilinskom kraji s technológiou unikátnou pre celé Slovensko.

Pomáhame

Do projektu Na bicykli deťom sme vstupovali postupne. Najprv ako účastníci cyklojazdy, a v tomto roku už aj ako hrdý partner projektu. K rozhodnutiu podporiť celý projekt nás priviedla chuť pomôcť, ako aj fakt, že sme mnohokrát jednými z prvých, ktorí odhalia a diagnostikujú onkologické ochorenie, či už pomocou magnetickej rezonancie alebo PET/CT metód. Samotná diagnostika síce nelieči, ale včasné odhalenie choroby je kľúčové pre jej budúci priebeh a spôsob liečby.

Čítať ďalej