Rekonštrukcia MR pracoviska v Žiline

Pracovisko magnetickej rezonancie, MR Žilina s.r.o., aktuálne prechádza rekonštrukciou. Rekonštrukčné práce nijako neobmedzujú chod pracoviska a kvalitu práce, alebo vyšetrenia našich klientov.

Koncom roka 2014 plánujeme otvoriť nové priestory s novým, výkonnejším prístrojom MAGNETOM Spectra 3T, s technológiou Tim 4G. Nová technológia nám umožní využívať bezkáblové cievky. Technologicky najnovšie cievky, ako napríklad 16-kanálová ramenná alebo 18-kanálová kolenná, sú jedinečné v rámci celého Slovenska. Vzhľadom na vysoký počet elementov dokážu tieto cievky, spolu s 3T magnetickým poľom, dosiahnuť výnimočne kvalitný a detailný obraz kĺbov.

Vďaka dĺžke tela magnetu iba 173cm je tento nový prístroj prínosom aj ku komfortu vyšetrovaného pacienta.
Teší nás, že budeme vedieť poskytnúť špičkovú zdravotnú starostlivosť v Žilinskom kraji s technológiou unikátnou pre celé Slovensko.