MAGNETICKÁ REZONANCIA – NAŠE PRACOVISKÁ

Bratislava

Nemocnica Ružinov

Bratislava

Ružinovská poliklinika

Bratislava

Nemocnica na Kramároch

Nové Zámky

Košice

Prešov

Poprad

Žilina

Levice