Vážení pacienti,

naše pracoviská aj počas týchto dní fungujú v normálnom režime bez obmedzení. V prípade policajnej kontroly počas cesty na vyšetrenie sa preukážte SMS, ktorú ste obdržali a žiadankou na vyšetrenie.

MAGNETICKÁ REZONANCIA – NAŠE PRACOVISKÁ

Bratislava

nemocnica na Kramároch

Bratislava

Ružinovská nemocnica

Bratislava

Ružinovská poliklinika

Nové Zámky

Košice

Prešov

Poprad

Žilina

Levice