Nové pracovisko magnetickej rezonancie v Leviciach

V júni 2014 pribudlo k našim 9 zdravotníckym, diagnostickým zariadeniam nové pracovisko magnetickej rezonancie – MR Levice. V Leviciach pracujeme s prístrojom GE Signa 1,5T HDX, ktorý umožňuje vysokú kvalitu zobrazovacej diagnostiky a komfort pre vyšetrovaného pacienta.

Náš tím lekárov a zdravotníkov s dlhoročnou praxou v rádiológií poskytuje pacientom a odosielajúcim lekárom vysokú úroveň odbornosti a starostlivosti.