Pomáhame

Už po druhý krát sme sa stali hrdým generálnym partnerom cyklojazdy naprieč Slovenskom – Na bicykli deťom.
Rozhodnutie podporiť tento projekt opakovane sme urobili bez váhania. V našej práci sa stretávame s rôznymi zdravotnými problémami. Vďaka modernej technológií zobrazovacích metód, akou je magnetická rezonancia, naši lekári často ako prví, diagnostikujú onkologické ochorenie. Sme vďační, že máme možnosť pomôcť nielen pri diagnostike a sledovaní ochorenia, ale prostredníctvom projektu Na bicykli deťom, aj pri jeho zvládaní.
Čítať ďalej

Zrekonštruované pracovisko MR Žilina vyšetruje prvých pacientov

V novembri 2014 začalo pracovisko magnetickej rezonancie MR Žilina, s.r.o. vyšetrovať, v zrekonštruovaných priestoroch s novým prístrojom SIEMENS MAGNETOM Spectra 3,0T, prvých pacientov.

MR Žilina, s.r.o. sa po rekonštrukcii zaradilo medzi najmodernejšie pracoviská magnetickej rezonancie na Slovensku. Jedinečná technológia MR systému SIEMENS MAGNETOM Spectra 3,0T zabezpečuje kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením a špičkovú úroveň zobrazovacej diagnostiky. Prístroj sa zaraďuje k najkratším magnetickým rezonanciám s magnetickým poľom 3T, čo znižuje pocity klaustrofóbie u vyšetrovaných pacientov. Technológia Tim 4G umožňuje využívať bezkáblové cievky, a tým zjednodušuje a urýchľuje priebeh vyšetrení a ponúka tak pacientovi vysoký komfort. Žilinské pracovisko magnetickej rezonancie disponuje aj unikátnou cievkou na vyšetrenie ramena a kolena, ktoré spolu s 3,0T magnetickým poľom dokážu dosiahnuť výnimočne kvalitný a detailný obraz kĺbov.

Teší nás, že náš profesionálny tím s dlhoročnými skúsenosťami v obore rádiológie používa najnovšie prístrojové vybavenie a dokážeme tak poskytnúť špičkovú zdravotnú starostlivosť v Žilinskom kraji s technológiou unikátnou pre celé Slovensko.

Pacienti pracovísk magnetickej rezonancie majú konzultáciu odborníka cez Diagnose.me výhodnejšie

shutterstock_107615549Spoločnosť Pro Diagnostic Group pripravila v spolupráci s úspešným startupom Diagnose.me zaujímavú akciu pre všetkých pacientov jej pracovísk magnetickej rezonancie. V rámci nej môžu konzultovať svoje snímky so svetovými rádiológmi online platformy s 10% zľavou.

Diagnose.me je celosvetová online rádiologická služba, ktorá združuje približne 100 špičkových svetových rádiológov. Snímky MRI, ale aj CT a RTG posúdia od 50 € a za menej ako 48 hodín. Pacienti môžu takto získať nezávislý lekársky posudok a konzultovať ďalšie kroky v liečbe svojej diagnózy (verifikovať si ním stanovenú diagnózu svojho prvého lekára.)

Každý pacient, ktorý teraz navštívi jedno z pracovísk magnetickej rezonancie Pro Diagnostic Group, si môže uplatniť zľavu 10% na druhý odborný posudok od ktoréhokoľvek špecialistu z tejto online platformy. Stačí, keď pri online objednávke na www.diagnose.me zadá zľavový kód z letáku príslušného pracoviska magnetickej rezonancie: Dr. Magnet pracovisko Kramáre alebo Ružinov, Medicína Nové Zámky, MR Levice, MR Žilina, MR Poprad, Pro Magnet Prešov a Pro Magnet Košice. Leták pacient dostane ku CD s jeho MRI snímkami, ale môže si ho vyžiadať aj na recepcii príslušného pracoviska.

Lekári sú do tímu Diagnose.me vyberaní a kontrolovaní Odbornou lekárskou komisiou, ktorá zároveň slúži ako poradný orgán a je medicínskym garantom celého projektu. Doteraz poskytlo viac ako 100 rádiológov z 25 krajín sveta lekárske posudky pre niekoľko stoviek klientov.

Viac informácií nájdete na stránke www.diagnose.me

Spustili sme webportál pre odosielajúcich lekárov – možnosť zasielať žiadanky ONLINE

eradiologiaNový webportál – www.eradiologia.sk, prináša výhody pre odosielajúcich lekárov:
Čítať ďalej

Rekonštrukcia MR pracoviska v Žiline

Pracovisko magnetickej rezonancie, MR Žilina s.r.o., aktuálne prechádza rekonštrukciou. Rekonštrukčné práce nijako neobmedzujú chod pracoviska a kvalitu práce, alebo vyšetrenia našich klientov.

Koncom roka 2014 plánujeme otvoriť nové priestory s novým, výkonnejším prístrojom MAGNETOM Spectra 3T, s technológiou Tim 4G. Nová technológia nám umožní využívať bezkáblové cievky. Technologicky najnovšie cievky, ako napríklad 16-kanálová ramenná alebo 18-kanálová kolenná, sú jedinečné v rámci celého Slovenska. Vzhľadom na vysoký počet elementov dokážu tieto cievky, spolu s 3T magnetickým poľom, dosiahnuť výnimočne kvalitný a detailný obraz kĺbov.

Vďaka dĺžke tela magnetu iba 173cm je tento nový prístroj prínosom aj ku komfortu vyšetrovaného pacienta.
Teší nás, že budeme vedieť poskytnúť špičkovú zdravotnú starostlivosť v Žilinskom kraji s technológiou unikátnou pre celé Slovensko.

Nové pracovisko magnetickej rezonancie v Leviciach

V júni 2014 pribudlo k našim 9 zdravotníckym, diagnostickým zariadeniam nové pracovisko magnetickej rezonancie – MR Levice. V Leviciach pracujeme s prístrojom GE Signa 1,5T HDX, ktorý umožňuje vysokú kvalitu zobrazovacej diagnostiky a komfort pre vyšetrovaného pacienta.

Náš tím lekárov a zdravotníkov s dlhoročnou praxou v rádiológií poskytuje pacientom a odosielajúcim lekárom vysokú úroveň odbornosti a starostlivosti.

Pomáhame

Do projektu Na bicykli deťom sme vstupovali postupne. Najprv ako účastníci cyklojazdy, a v tomto roku už aj ako hrdý partner projektu. K rozhodnutiu podporiť celý projekt nás priviedla chuť pomôcť, ako aj fakt, že sme mnohokrát jednými z prvých, ktorí odhalia a diagnostikujú onkologické ochorenie, či už pomocou magnetickej rezonancie alebo PET/CT metód. Samotná diagnostika síce nelieči, ale včasné odhalenie choroby je kľúčové pre jej budúci priebeh a spôsob liečby.

Čítať ďalej