Pacienti pracovísk magnetickej rezonancie majú konzultáciu odborníka cez Diagnose.me výhodnejšie

shutterstock_107615549Spoločnosť Pro Diagnostic Group pripravila v spolupráci s úspešným startupom Diagnose.me zaujímavú akciu pre všetkých pacientov jej pracovísk magnetickej rezonancie. V rámci nej môžu konzultovať svoje snímky so svetovými rádiológmi online platformy s 10% zľavou.

Diagnose.me je celosvetová online rádiologická služba, ktorá združuje približne 100 špičkových svetových rádiológov. Snímky MRI, ale aj CT a RTG posúdia od 50 € a za menej ako 48 hodín. Pacienti môžu takto získať nezávislý lekársky posudok a konzultovať ďalšie kroky v liečbe svojej diagnózy (verifikovať si ním stanovenú diagnózu svojho prvého lekára.)

Každý pacient, ktorý teraz navštívi jedno z pracovísk magnetickej rezonancie Pro Diagnostic Group, si môže uplatniť zľavu 10% na druhý odborný posudok od ktoréhokoľvek špecialistu z tejto online platformy. Stačí, keď pri online objednávke na www.diagnose.me zadá zľavový kód z letáku príslušného pracoviska magnetickej rezonancie: Dr. Magnet pracovisko Kramáre alebo Ružinov, Medicína Nové Zámky, MR Levice, MR Žilina, MR Poprad, Pro Magnet Prešov a Pro Magnet Košice. Leták pacient dostane ku CD s jeho MRI snímkami, ale môže si ho vyžiadať aj na recepcii príslušného pracoviska.

Lekári sú do tímu Diagnose.me vyberaní a kontrolovaní Odbornou lekárskou komisiou, ktorá zároveň slúži ako poradný orgán a je medicínskym garantom celého projektu. Doteraz poskytlo viac ako 100 rádiológov z 25 krajín sveta lekárske posudky pre niekoľko stoviek klientov.

Viac informácií nájdete na stránke www.diagnose.me