Entries by pdgsk

ELITE Growth

Už druhým rokom sme súčasťou medzinárodného programu skupín UniCredit a London Stock Exchange s názvom ELITE Growth –  https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6291208997571690496 Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou tohto programu a zúčastňovať sa workshopov, ktoré sú prispôsobené príležitostiam pre spoločnosti s vysokým potenciálom rastu zo strednej a východnej Európy. https://www.elite-growth.com/en/companies/pro-diagnostic-group

Nové 3T pracovisko magnetickej rezonancie v Košiciach!

Naše pracovisko Pro Magnet Košice začalo po rekonštrukcií vyšetrovať prvých pacientov na modernom prístroji magnetickej rezonancie PHILIPS Ingenia 3.0T Omega – unikátnom v celom Košickom kraji. Ingenia, prístroj MR so silou magnetického poľa 3 Tesla, poskytuje flexibilné a inteligentné nástroje pre kratší čas vyšetrenia a konzistentnejšie skenovanie, významne zlepšuje zreteľnosť MR snímok a zväčšuje možnosti […]

CT pracovisko v Bratislave

Vážení lekári, vážení pacienti, radi by sme reagovali na informácie z viacerých médií o nefunkčných CT prístrojoch v Bratislave. Naše CT pracovisko Pro RTG, s.r.o. sídliace v Polikline Mýtnej v Starom Meste vyšetruje pacientov zo všetkých častí Bratislavy i okolia v štandardnom režime. Sme neštátne pracovisko a pacienti poistení vo všetkých slovenských zdravotných poisťovniach u […]

Kvantifikačný softvér belgickej spoločnosti icometrix na monitorovanie neurologických porúch už aj u nás

Začiatkom tohto roka začala spoločnosť Pro Diagnostic Group používať softvér MSmetrix, softvér kvantifikácie MR obrazu mozgu od spoločnosti icometrix. Dnes majú rádiológovia nainštalovaný MSmetrix priamo  v lokálnom PACS-e ( systém prenosu a archivácie obrazových dát v rádiológií ), čo im umožňuje ľahko odosielať nasnímané MR dáta na spracovanie a spätne sledovať zmeny mozgu ľudí so […]

Moja diagnóza – Sclerosis multiplex

Ochoreniu sclerosis multiplex sa hovorí aj choroba tisícich tvárí, pretože v závislosti od miesta zápalu a poškodenia tkanív v rôznych častiach mozgu a miechy sa líšia pri jednotlivých pacientoch aj príznaky. Ochorenie môže súčasne postihnúť aj viacero nervových oblastí. O tom, ako veľmi je dôležitá včasná diagnostika ochorenia, hovoria naši lekári MUDr. Víťazoslav Belan, PhD. […]

Koregistrovaná fúzia

Radi by sme Vám dnes predstavili novú metódu pre presné posúdenie všetkých ložiskových zmien v čase v MR obraze s názvom Koregistrovaná fúzia. Na jej vývoji sa podieľal aj náš primár MUDr. Víťazoslav Belan, PhD. z pracoviska magnetickej rezonancie Dr. Magnet Kramáre. Táto metóda slúži na exaktné sledovanie rastu najmä benígnych nádorov mozgu. Viac sa […]

Pomáhame

Už po štvrtý-krát sme sa stali hrdým generálnym partnerom charitatívnej cyklojazdy naprieč Slovenskom ( tento rok aj Českom ) – Na bicykli deťom. Túto cyklojazdu podporujeme osobnou účasťou ako cyklisti aj sponzorským darom. Možnosť pomôcť a podporiť deti v boji s onkologickým ochorením chceme dať aj našim klientom. Preto sa v čakárňach na našich pracoviskách […]

MR prostaty už aj v Poprade!

Karcinóm prostaty je najčastejším nádorovým ochorením mužov v Európe a USA s treťou najvyššou úmrtnosťou. Medzi základné diagnostické nástroje pri určení karcinómu prostaty patrí ( sonograficky navigovaná ) biopsia – odber minimálne 10 vzoriek, digitálne rektálne vyšetrenie a stanovenie hladiny prostatického špecifického antigénu ( PSA ).  Magnetická rezonancia má rastúci význam v  diagnostike, stagingu a sledovaní efektu liečby karcinómu […]

Postavenie magnetickej rezonancie plodu v prenatálnej diagnostike

V poslednom čísle odborného časopisu Slovenská gynekológia a pôrodníctvo vyšiel našej odbornej garantke z pracoviska magnetickej rezonancie Dr. Magnet Kramáre, MUDr. Michaele Jezberovej článok s názvom Postavenie magnetickej rezonancie plodu v prenatálnej diagnostike. V prenatálnej diagnostike je ultrazvukové vyšetrenie primárnou modalitou zobrazenia plodu. Jeho neinvazívny charakter a možnosť opakovania ho predurčujú za hlavný nástroj hodnotenia […]

Spolupráca so svetovou elitou!

Slovenským neurochirurgom z Univerzitnej nemocnice Bratislava sa podarilo vyvinúť novú bezpečnejšiu techniku operovania nádorov uložených v hlbokých štruktúrach mozgu. Inovatívny prístup počas operácie dokáže pomocou 3D sonografu detailne zobraziť submilimetrové arterioly. Tým umožňuje bezpečnejší operačný výkon so zmenšením rizika poškodenia tkaniva mozgu. Precízny prístup pri odstránení čo najväčšej časti takýchto nádorov pomáha predĺžiť plnohodnotný život pacientom aj […]