Entries by pdgsk

MR prostaty už aj v Poprade!

Karcinóm prostaty je najčastejším nádorovým ochorením mužov v Európe a USA s treťou najvyššou úmrtnosťou. Medzi základné diagnostické nástroje pri určení karcinómu prostaty patrí ( sonograficky navigovaná ) biopsia – odber minimálne 10 vzoriek, digitálne rektálne vyšetrenie a stanovenie hladiny prostatického špecifického antigénu ( PSA ).  Magnetická rezonancia má rastúci význam v  diagnostike, stagingu a sledovaní efektu liečby karcinómu […]

Postavenie magnetickej rezonancie plodu v prenatálnej diagnostike

V poslednom čísle odborného časopisu Slovenská gynekológia a pôrodníctvo vyšiel našej odbornej garantke z pracoviska magnetickej rezonancie Dr. Magnet Kramáre, MUDr. Michaele Jezberovej článok s názvom Postavenie magnetickej rezonancie plodu v prenatálnej diagnostike. V prenatálnej diagnostike je ultrazvukové vyšetrenie primárnou modalitou zobrazenia plodu. Jeho neinvazívny charakter a možnosť opakovania ho predurčujú za hlavný nástroj hodnotenia […]

Spolupráca so svetovou elitou!

Slovenským neurochirurgom z Univerzitnej nemocnice Bratislava sa podarilo vyvinúť novú bezpečnejšiu techniku operovania nádorov uložených v hlbokých štruktúrach mozgu. Inovatívny prístup počas operácie dokáže pomocou 3D sonografu detailne zobraziť submilimetrové arterioly. Tým umožňuje bezpečnejší operačný výkon so zmenšením rizika poškodenia tkaniva mozgu. Precízny prístup pri odstránení čo najväčšej časti takýchto nádorov pomáha predĺžiť plnohodnotný život pacientom aj […]

Nové 3T pracovisko magnetickej rezonancie v Poprade!

Naše pracovisko MR Poprad začalo po rekonštrukcií vyšetrovať prvých pacientov na modernom prístroji magnetickej rezonancie PHILIPS Ingenia 3.0T Omega – unikátnom v celom Prešovskom kraji. Ingenia poskytuje flexibilné a inteligentné nástroje pre ešte kratší čas vyšetrenia a konzistentnejšie skenovanie, významne zlepšuje zreteľnosť MR snímok a zväčšuje možnosti rozšírenia. Systém Ingenia sa tiež vyznačuje vynikajúcimi klinickými […]

„Upgrade“ MR prístroja v Leviciach

Pre našich pacientov sme skvalitnili služby na pracovisku magnetickej rezonancie v Leviciach aktualizáciou MR prístroja GE Signa 1,5T HDX, ktorý umožňuje vysokú kvalitu zobrazovacej diagnostiky a komfort pre vyšetrovaného pacienta. Neustále sa snažíme skvalitňovať služby na všetkých našich pracoviskách. Vyššia verzia MR systému na pracovisku v Leviciach od výrobcu GE Healthcare, zvýšila výkon MR prístroja, […]

MR plodu a tehotnej ženy

Naše pracovisko Dr. MAGNET, Kramáre sa okrem štandardných vyšetrení špecializuje aj na MR plodu a tehotnej ženy. Ide o vyšetrenie dutiny brušnej a panvy matky a je špecifické pre každý individuálny prípad. Viac informácií o diagnostike tehotnej ženy, plodu a placenty nájdete v priloženom dokumente.   MR Plodu ( dokument v pdf formáte na stiahnutie )

Pomáhame

Už po tretí- krát sme sa stali hrdým generálnym partnerom charitatívnej cyklojazdy naprieč Slovenskom – Na bicykli deťom. Rozhodnutie podporiť tento projekt opakovane sme urobili bez váhania. Cyklojazdu Na bicykli deťom podporujeme osobnou účasťou ako cyklisti aj sponzorským darom. Možnosť pomôcť a podporiť deti v boji s onkologickým ochorením chceme dať aj našim klientom. Preto […]

MR zobrazovanie v neurorádiológii

Naše pracoviská Dr. MAGNET, Kramáre a MR Žilina  sa okrem štandardných vyšetrení špecializujú aj na MR zobrazovanie v neurorádiológii. Viac informácií o diagnostike ochorení nervového systému nájdete v priloženom dokumente. MR Neurozobrazovanie ( dokument v pdf formáte na stiahnutie )  

Aké sú rozdiely v úhradách za jednotlivé výkony medzi SR a ČR?

Nedávno vyšiel v Zdravotníckych novinách zaujímavý článok s názvom „Vyšetrenia magnetickou rezonanciou“, ktorý objasňuje rozdiely v úhradách za výkony medzi Slovenskom a Českou republikou. Bodový úhradový mechanizmus funguje v oboch krajinách na podobnom princípe, no kým na Slovensku je uhrádzaná suma vypočítaná podľa vzorca “ výška úhrady = bodová hodnota výkonu  x   cena za […]

Pomáhame

Už po druhý krát sme sa stali hrdým generálnym partnerom cyklojazdy naprieč Slovenskom – Na bicykli deťom. Rozhodnutie podporiť tento projekt opakovane sme urobili bez váhania. V našej práci sa stretávame s rôznymi zdravotnými problémami. Vďaka modernej technológií zobrazovacích metód, akou je magnetická rezonancia, naši lekári často ako prví, diagnostikujú onkologické ochorenie. Sme vďační, že […]