OZ Deťom pre život

Veľká vďaka patrí všetkým našim pacientom i zdravotníkom, ktorí sa s nami aj v tomto roku zapojili do verejnej zbierky a umožnili podporiť OZ Deťom pre život. Tento rok sa nám podarilo vyzbierať na našich diagnostických pracoviskách úctyhodných 3900 €, ktoré budú použité pre choré detičky. 👏😍 Touto cestou sa chceme všetkým, ktorí do zbierky prispeli, veľmi pekne poďakovať. 🙂