15. výročie MR Poprad

V roku 2006 vzniklo naše pracovisko magnetickej rezonancie MR Poprad, ktoré sa nachádza priamo v areáli popradskej nemocnice s poliklinikou.

Na tomto pracovisku diagnostikujeme prostredníctvom vysokovýkonného a kvalitného prístroja PHILIPS Ingenia 3,0T Omega HP, ktorý umožňuje rýchle, presné a neinvazívne vyšetrenia.
Aj po 15tich rokoch na sebe neustále pracujeme a skvalitňujeme naše služby, a tým aj starostlivosť o našich pacientov.

Krásne 15-te výročie, prajeme ešte veľa úspešných rokov a spokojných klientov! 🥳