Neurorádiologický deň – WEBINÁR

Radi by sme Vám dali do povedomia online webinár „Neurorádiologický deň“, organizovaný Slovenskou rádiologickou spoločnosťou.

Termín: štrtok 8. apríl 2021 o 16:00 hod – spustenie Live streamu

Téma: Cievne malformácie CNS pomaloprietokové (kavernóm, DVA, kapilárna teleangiektázia) – diagnostika a liečba

Odborný garant: MUDr. Michaela Jezberová

 

Informácie on-line a registrácia:

Registrácia je možná ON-LINE na www.neuroradiologia.skwww.progress.eu.sk

Koniec registrácie: 8.4.2021

 

Kontaktná osoba:

Gabriela Šujanová

Progress Ca, s.r.o., Krivá 18, Košice

gabriela.sujanova@progress.eu.sk

+421 918 622 533

 

Počet kreditov: Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Podmienkou pridelenia kreditov je registrácia a sledovanie prenosu v plnom rozsahu. Akreditácia je platná len pre lekárov.

Záznam z Live streamu bude na stránke umiestnený 2 mesiace.