Význam a efekt včasnej diagnostiky

“Včasná diagnostika onkologického ochorenia má významný vplyv na liečbu pacienta a výsledný efekt terapie. Cieľom diagnostiky je stanoviť štádium lokálneho ochorenia a určiť rozsah prípadného vzdialeného postihnutia organizmu, tým pomôcť k správnemu a účinnému výberu liečby.”

O význame a efekte včasnej diagnostiky, ako aj o samotnom vyšetrení magnetickou rezonanciou sa dozviete viac v rozhovore s vedúcou lekárkou MUDr. Lýdiou Frigovou z pracoviska Pro Magnet v Košiciach: https://www.info-zdravie.sk/onkologia/vyznam-a-efekt-vcasnej-diagnostiky/