Rádiologický izolovaný syndróm a sclerosis multiplex

Pojmu Rádiologický izolovaný syndróm a pravdepodobnosti vyvinúť SM u pacientov s týmto syndrómom sa bližšie venovala naša vedúca lekárka MUDr. Monika Daňová, PhD. z pracoviska magnetickej rezonancie v Prešove v časopise Česká radiologie.

Viac sa dočítate v aktuálnom vydaní časopisu: http://www.cesradiol.cz/dwnld/CesRad_2004_279_283.pdf