Naše pracovisko v Leviciach je opäť otvorené

V priebehu októbra sme po rekonštrukcii pracoviska a výmene MR prístroja opätovne spustili prevádzku na našom pracovisku v Leviciach. Radi Vás vyšetríme na novom, vo svojej rade najvýkonnejšom prístroji Siemens MAGNETOM Sola 1,5T.

Pre objednanie sa kontaktujte pracovisko telefonicky na  +421 36 3211 351 alebo emailom na adrese MRLevice@medicinanz.sk.

Tím MR Levice