15. výročie Pro Magnet Prešov

V roku 2005 vzniklo naše pracovisko magnetickej rezonancie Pro Magnet, ktoré sa nachádza priamo v priestoroch prešovskej fakultnej nemocnice s poliklinikou. V Prešove diagnostikujeme prostredníctvom vysokovýkonného a kvalitného prístroja PHILIPS Ingenia 3,0T Omega HP, ktorý umožňuje rýchle, presné a neinvazívne vyšetrenia.
Aj po 15tich rokoch na sebe neustále pracujeme a skvalitňujeme naše služby, a tým aj starostlivosť o našich pacientov.
Krásne 15-te výročie, prajeme ešte veľa úspešných rokov a spokojných klientov!