Spolupráca s Prešovskou univerzitou v Prešove

Začína nový školský rok a my môžeme s radosťou oznámiť, že sme obnovili spoluprácu s Prešovskou univerzitou v Prešove. Budúci rádiologickí technici študujúci na tejto univerzite absolvujú praktickú výučbu na našom pracovisku v Prešove, v rámci ktorej sa zoznámia s procesom MR vyšetrenia pacientov.