Ochorenie sclerosis multiplex

Ochoreniu sclerosis multiplex sa hovorí aj choroba tisícich tvárí, pretože v závislosti od miesta zápalu a poškodenia tkanív v rôznych častiach mozgu a miechy sa líšia pri jednotlivých pacientoch aj príznaky. Ochorenie môže súčasne postihnúť aj viacero nervových oblastí. O tom, ako veľmi je dôležitá včasná diagnostika ochorenia, hovorí aj naša odborná garantka MUDr. Michaela Jezberová z pracoviska magnetickej rezonancie Dr. Magnet Kramáre v relácií Moja diagnóza. Včasnou liečbou je možné významne zlepšiť kvalitu života pacientov s SM. Viac sa dozviete z archívu RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14136/179109#269
alebo v repríze, ktorú odvysiela RTVS 2 dňa 8.2. o 14:40.