15. výročie Medicíny Nové Zámky!

Historicky najstaršie pracovisko magnetickej rezonancie Medicína Nové Zámky patriace do portfólia spoločnosti Pro Diagnostic Group, bolo uvedené do prevádzky v roku 2003 s prístrojom GE Signa 1,5T HDX. Po kompletnej rekonštrukcii v roku 2013 bolo pracovisko vybavené moderným diagnostickým prístrojom Philips Ingenia 1.5T. Dnes môžeme hrdo povedať, že aj po 15tich rokoch na sebe neustále pracujeme a staráme sa o našich pacientov na vysokej úrovni, technologicky, profesionálne, ale hlavne po ľudskej stránke.
Šťastné 15. výročie a veľa úspešných rokov a spokojných klientov!