Teambulding, školenia, prednášky a iné

Neustále dbáme na sústavné vzdelávanie nášho medicínskeho personálu a preto v rámci nášho teambuildingu všetci absolvovali mnoho odborných prednášok. Začali kurzom neodkladnej podpory životných funkcií a pokračovali zaujímavými prednáškami od doc. Mechla z Kliniky rádiológie a nukleárnej medicíny LF MU z Brna, ktorý prijal už druhým rokom naše pozvanie. Po náročnejšom odbornom programe nasledoval aj relax vo wellnesse a všetci sme už oddýchnutí späť v plnom pracovnom nasadení! 😉