Nové 3T pracovisko magnetickej rezonancie v Ružinove!

Ďalšie naše MR pracovisko Dr. Magnet Ružinov začalo po kompletnej rekonštrukcií vyšetrovať prvých pacientov na modernom prístroji magnetickej rezonancie PHILIPS Ingenia 3.0T Omega. Erudovaný tím zdravotníkov s dlhoročnou praxou v odbore rádiológie diagnostikuje prostredníctvom tohto moderného prístroja, ktorý vďaka aktualizáciám využíva najnovšie sekvencie a softvérové postupy. Zariadenie je tak garanciou využitia invenčných postupov a klinických aplikácií s cieľom čo najpresnejšej zobrazovacej diagnostiky pre pacientov a lekárov.