Icobrain – presná objemová analýza mozgu pacientov s SM

Včera sa u nás konal odborný seminár so zameraním na presnú objemovú analýzu mozgu pacientov so sklerózou multiplex, demenciou a traumou mozgu. Belgická spoločnosť Icometrix vyvinula program s názvom MSmetrix, ktorý ponúka neurológom a rádiológom ľahký prístup k informáciám o dvoch najdôležitejších biomarkeroch pri neurologických poruchách, a tými sú zmeny objemu mozgu pacienta a zaťaženie mozgovej lézie. Táto objemová analýza pomáha sledovať zmeny objemu mozgu u pacientov medzi následnými kontrolami. Zástupcovia z tejto spoločnosti našim rádiológom odprezentovali novinky v tomto systéme, ktorý využívame v našich MR centrách od minulého roku.

Prednášku si môžete pozrieť tu: https://prodiagnosticgroup-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hq_prodiagnosticgroup_onmicrosoft_com/EYRHWWu_REdCjXwfLjEz5BEB6NvUwMd902-CyoTy7Ss4gA?e=u0gne2