MR vyšetrenie plodu

Na pracovisku magnetickej rezonancie Dr. Magnet Kramáre bolo v decembri 2017 zrealizované špecializované aplikačné školenie Fetal MRI – vyšetrenie plodu, ktoré zorganizovala a viedla MUDr. Michaela Jezberová, naša odborná garantka. Skúsení aplikační technici, páni Fridrich Stuhr a Christian Lindner z pracoviska magnetickej rezonancie AKH Viedeň (Klinika neurorádiológie a muskuloskeletálnej rádiológie) optimalizovali ultrafast sekvencie a nastavili niektoré špecifické aplikácie, ktoré sú nevyhnutné pre kvalitné zobrazenie stále sa pohybujúceho plodu počas vyšetrenia. Podelili sa s nami so svojimi bohatými skúsenosťami z tejto oblasti vyšetrovania. Zobrazovanie plodu magnetickou rezonanciou patrí k vysokošpecializovaným vyšetreniam, ktoré na našom pracovisku realizujeme už niekoľko rokov. V rámci Slovenska vykonávame najviac týchto vyšetrení na úrovni spĺňajúcej európsky štandard. Vyžaduje sa skúsený vyškolený personál s trpezlivým prístupom, ako aj kvalitné prístrojové vybavenie. V súčasnosti má rastúcu hodnotu, pretože poskytuje druhý morfologický pohľad ku USG vyšetreniu v tehotenstve pri zistení závažnej patológie vývoja plodu. Konzultačne pomáha pri rozhodovaní o manažmente situácie nielen lekárom, ale i rodičom.

Ďakujeme za dôveru a spoluprácu kolegom z rôznych odborov na poli fetálnej medicíny.