Nové 3T pracovisko magnetickej rezonancie v Košiciach!

Naše pracovisko Pro Magnet Košice začalo po rekonštrukcií vyšetrovať prvých pacientov na modernom prístroji magnetickej rezonancie PHILIPS Ingenia 3.0T Omega – unikátnom v celom Košickom kraji. Ingenia, prístroj MR so silou magnetického poľa 3 Tesla, poskytuje flexibilné a inteligentné nástroje pre kratší čas vyšetrenia a konzistentnejšie skenovanie, významne zlepšuje zreteľnosť MR snímok a zväčšuje možnosti rozlíšenia. Systém Ingenia sa tiež vyznačuje vynikajúcimi klinickými charakteristikami pre rôzne aplikácie, to všetko s dôrazom na ešte väčšie pohodlie pre pacienta. Úzka spolupráca na dennej báze s Východoslovenským onkologickým ústavom si vyžaduje presnosť a rýchlosť vo vyšetrovaní pacientov a určovaní diagnóz, čo tento unikátny prístroj flexibilne spĺňa. Na našom pracovisku v Košiciach budeme tak schopní ponúknuť nielen všetky bazálne typy MR vyšetrení od hlavy až po muskuloskeletálny systém, ale aj viacero pokročilých a rozšírených klinických aplikácií vysoko potrebných pre vyšetrovanie nielen onkologických pacientov.

Neustále sa snažíme skvalitňovať služby na všetkých našich pracoviskách. Spolu s dlhoročnými skúsenosťami nášho personálu v oblasti rádiológie poskytujeme pacientom i odosielajúcim lekárom vysokú úroveň odbornosti a starostlivosti.