Kvantifikačný softvér belgickej spoločnosti icometrix na monitorovanie neurologických porúch už aj u nás

Začiatkom tohto roka začala spoločnosť Pro Diagnostic Group používať softvér MSmetrix, softvér kvantifikácie MR obrazu mozgu od spoločnosti icometrix. Dnes majú rádiológovia nainštalovaný MSmetrix priamo  v lokálnom PACS-e ( systém prenosu a archivácie obrazových dát v rádiológií ), čo im umožňuje ľahko odosielať nasnímané MR dáta na spracovanie a spätne sledovať zmeny mozgu ľudí so sklerózou multiplex (SM).

„Jednou z kľúčových výhod softvéru MSmetrix je spoľahlivá analýza MR snímok. Teraz máme nástroj, pomocou  ktorého môžeme sledovať progresiu ochorenia u našich SM pacientov v zmysle zmien objemov mozgu a lézií „, hovorí MUDr. Víťazoslav Belan PhD., primár magnetickej rezonancie Dr. Magnet Kramáre, jedného z centier Pro Diagnostic Group.

“Moderné a vysokokvalitné vybavenie nášho pracoviska nám umožňuje v pravidelných intervaloch rutinne zobrazovať mozog  3D sekvenciami, ktoré sú nevyhnutné pre analýzu MSmetrixom”, hovorí Michaela Jezberová, odborná garantka a rádiologička pracoviska magnetickej rezonancie Dr. Magnet Kramáre.

“ Kombinácia detailného zobrazenia mozgu s volumetrickou analýzou rozširuje informácie o priebehu ochorenia a ovplyvňuje terapeutické rozhodnutia,“ pokračuje MUDr. Jezberová.

Dr. Magnet Kramáre bol prvým pracoviskom na Slovensku, ktorý využil výhodu  MSmetrixu  integrovaného v PACS-e.

„Používame integráciu PACS-u s MSmetrix, ktorá nám umožňuje posielať MR snímky priamo z našich pracovných staníc. S týmto riešením môžeme získať prístup k výsledkom analýzy MSmetrixu a farebne označenými DICOM obrazmi v našom lokálnom PACSe „, vysvetľuje MUDr. Belan.

MSmetrix bol nedávno nainštalovaný do lokálnych PACS-ov  vo viacerých  centrách spoločnosti Pro Diagnostic Group.

„Jednou z hlavných priorít spoločnosti icometrix je uľahčiť bezproblémovú implementáciu softvéru do klinického pracovného postupu. V tomto nastavení je Pro Diagnostic Group skvelým príkladom, „hovorí Hogne Ulla, Export manager spoločnosti icometrix. Pán Ulla zdôrazňuje skvelú spoluprácu miestnych technických expertov a integračného tímu icometrix ako kľúčového faktora. „S radosťou konštatujem, že po dobrých skúsenostiach pracoviska Dr. Magnet Kramáre teraz nasleduje implementácia softvéru MSmetrix v ďalších MR centrách. Ešte dôležitejšie je, že merania prostredníctvom softvéru  MSmetrix môžu teraz pomôcť ešte väčšiemu počtu pacientov v strednej Európe, „hovorí Ulla.

Ing. Peter Kalás, Development manager spoločnosti Pro Diagnostic Group, vysvetľuje, že rozhodnutie používať systém MSmetrix je súčasťou celkovej stratégie.

„Pro Diagnostic Group je považovaná za spoločnosť s najmodernejšími zobrazovacími technológiami. Vždy sme pripravení zaviesť nové overené technológie, ktoré zlepšujú naše služby poskytovania zdravotnej starostlivosti, “ hovorí Ing. Kalás.

Viac sa dočítate tu: https://icometrix.com/#!/view/news/leading-provider-of-radiology-healthcare-in-slovakia-implements-belgian-icometrix%E2%80%99-image-quantification-software-to-monitor-neurological-disorders