MR prostaty už aj v Poprade!

Karcinóm prostaty je najčastejším nádorovým ochorením mužov v Európe a USA s treťou najvyššou úmrtnosťou. Medzi základné diagnostické nástroje pri určení karcinómu prostaty patrí ( sonograficky navigovaná ) biopsia – odber minimálne 10 vzoriek, digitálne rektálne vyšetrenie a stanovenie hladiny prostatického špecifického antigénu ( PSA ).  Magnetická rezonancia má rastúci význam v  diagnostike, stagingu a sledovaní efektu liečby karcinómu prostaty.  Multiparametrické MR (mpMR)  vyšetrenie prostaty je možné na našom pracovisku v Poprade len od začiatku tohto roku, no už máme excelentné výsledky. Nedávno sme pacientovi diagnostikovali klinicky signifikantný karcinóm prostaty pomocou MR. Pacient podstúpil dva-krát biopsiu s negatívnym nálezom. PSA malo však stúpajúcu tendenciu. Moderný prístroj magnetickej rezonancie PHILIPS Ingenia 3.0T Omega v Poprade s multiparametrickým vyšetrením umožňuje  podstatné zlepšenie našich možností pri diagnostike rakoviny prostaty.