Postavenie magnetickej rezonancie plodu v prenatálnej diagnostike

V poslednom čísle odborného časopisu Slovenská gynekológia a pôrodníctvo vyšiel našej odbornej garantke z pracoviska magnetickej rezonancie Dr. Magnet Kramáre, MUDr. Michaele Jezberovej článok s názvom Postavenie magnetickej rezonancie plodu v prenatálnej diagnostike. V prenatálnej diagnostike je ultrazvukové vyšetrenie primárnou modalitou zobrazenia plodu. Jeho neinvazívny charakter a možnosť opakovania ho predurčujú za hlavný nástroj hodnotenia morfologického a čiastočne i funkčného stavu plodu. V určitých klinických situáciách sú však potrebné aj doplňujúce informácie, ktoré môže poskytnúť magnetická rezonancia.V článku sú uvedené niektoré novšie poznatky o možnostiach využitia magnetickej rezonancie pri prenatálnej diagnostike anomálií plodu.

Celý článok si môžete prečítať tu:  https://drive.google.com/file/d/0B_jbHg_16qIqbUFCVV9mdFdWU1U/view