Spolupráca so svetovou elitou!

Slovenským neurochirurgom z Univerzitnej nemocnice Bratislava sa podarilo vyvinúť novú bezpečnejšiu techniku operovania nádorov uložených v hlbokých štruktúrach mozgu. Inovatívny prístup počas operácie dokáže pomocou 3D sonografu detailne zobraziť submilimetrové arterioly. Tým umožňuje bezpečnejší operačný výkon so zmenšením rizika poškodenia tkaniva mozgu. Precízny prístup pri odstránení čo najväčšej časti takýchto nádorov pomáha predĺžiť plnohodnotný život pacientom aj o 10 rokov. Častokrát ide o mladých pacientov vo veku 30 až 40 rokov.

V rámci multidisciplinárneho prístupu je neoddeliteľnou časťou úspechu kvalitné predoperačné zobrazenie mozgu metódou magnetickej rezonancie, ktoré realizuje naše pracovisko Dr. Magnet Kramáre. Moderný MR prístroj umožňuje izotropické 3D sekvencie s presnou morfologickou a priestorovou detekciou nádoru. Slúžia pre neuronavigačné operačné systémy, sú korelované s 3D sonografickým obrazom. Rozšírené metódy MR zobrazovania ako perfúzia, difúzia, spektroskopia a funkčné vyšetrenie mozgu poskytujú bližšie informácie o charaktere nádoru, biochemických, prietokových a difúznych vlastnostiach nádoru a tým pomáhajú plánovať liečbu. Súčasťou moderného predoperačného prístupu je MR zobrazenie traktov bielej hmoty mozgovej v okolí nádoru (rečové, vizuálne a pohybové) ako aj lokalizácia funkčných centier pacienta pre reč a pohyb. Tieto informácie pomáhajú navigovať neurochirurgov zvoliť operačný prístup čo najšetrnejší pri radikalite výkonu, s cieľom zachovať čo najlepšiu kvalitu života pacienta po operácii.

Sme hrdí na to, že spolupracujeme so špičkovými odborníkmi pri náročných neurochirurgických výkonoch a pomáhame pacientom v liečbe nádorov využívajúc možnosti pokročilých moderných zobrazovacích metód na vysokej odbornej úrovni.

Viac info o novej metóde operácie nádorov sa dozviete tu:

https://www.dobrenoviny.sk/c/92252/svetovy-uspech-vdaka-nahode-slovenski-neurochirurgovia-objavili-novu-metodu-operacie-nadorov