Nové 3T pracovisko magnetickej rezonancie v Poprade!

Naše pracovisko MR Poprad začalo po rekonštrukcií vyšetrovať prvých pacientov na modernom prístroji magnetickej rezonancie PHILIPS Ingenia 3.0T Omega – unikátnom v celom Prešovskom kraji. Ingenia poskytuje flexibilné a inteligentné nástroje pre ešte kratší čas vyšetrenia a konzistentnejšie skenovanie, významne zlepšuje zreteľnosť MR snímok a zväčšuje možnosti rozšírenia. Systém Ingenia sa tiež vyznačuje vynikajúcimi klinickými charakteristikami pre rôzne aplikácie – to všetko s dôrazom na ešte väčšie pohodlie pre pacienta. Neustále sa snažíme skvalitňovať služby na všetkých našich pracoviskách. Spolu s dlhoročnými skúsenosťami nášho personálu v oblasti rádiológie poskytujeme pacientom i odosielajúcim lekárom vysokú úroveň odbornosti a starostlivosti.