Aké sú rozdiely v úhradách za jednotlivé výkony medzi SR a ČR?

Nedávno vyšiel v Zdravotníckych novinách zaujímavý článok s názvom „Vyšetrenia magnetickou rezonanciou“, ktorý objasňuje rozdiely v úhradách za výkony medzi Slovenskom a Českou republikou. Bodový úhradový mechanizmus funguje v oboch krajinách na podobnom princípe, no kým na Slovensku je uhrádzaná suma vypočítaná podľa vzorca “ výška úhrady = bodová hodnota výkonu  x   cena za 1 bod „, v Českej republike je cena za bod stabilná.  Viac sa dozviete v  článku uvedenom nižšie.

Zdravotnícke noviny 18. február 2016 č.7      ( článok v pdf formáte na stiahnutie )