700-5-4

TEL.: +421 41 70 021 90

Profil centra MR v Žiline

MR Žilina, s.r.o., je v súčasnosti najmodernejšou prevádzkou magnetickej rezonancie v Žilinskom kraji a zároveň jednou z najmodernejších na celom Slovensku. Vysoko erudovaný tím s dlhoročnou praxou v odbore využíva najnovšie prístrojové vybavenie SIEMENS MAGNETOM Spectra 3,0T. Zariadenie je garanciou využitia invenčných postupov a klinických aplikácií, s cieľom čo najpresnejšej zobrazovacej diagnostiky pre pacientov a klinických lekárov.

MUDr. Jozef Krnčan

MUDr. Jozef Krnčan

Vedúci Lekár, odborný garant
  • pracovisko magnetickej rezonancie MR Žilina s.r.o. všetky štandardné vyšetrenia mozgu a chrbtice, dutiny hrudnej, brušnej a panvy, muskuloskeletálneho systému a cievneho systému dospelých aj detských pacientov a veľa pokročilých (rozšírených) klinických aplikácií, ako sú traktografie, perfúzie, difúzie a spektroskopie.
  • vyšetrenia sú plne hradené všetkými zdravotnými poisťovňami
  • možnosť vyšetrenia aj pre samoplatcov na základe štandardného postupu a cien podľa cenníka
  • objednávanie na vyšetrenie aj prostredníctvom on-line žiadanky na webovej stránke
  • jedinečná digitálna technológia MR systému zabezpečuje vysokú kvalitu obrazu, optimalizácia workflow s väčším počtom vyšetrení denne a optimalizovaný dizajn systému (s otvorom šírky 60 cm, pri dĺžke 173 cm) zabezpečuje vyšší komfort pre pacienta s hmotnosťou až do 200kg
  • technologicky najnovšie vyšetrovacie cievky dokážu spolu s 3,0T magnetickým poľom dosiahnuť výnimočne kvalitný a detailný obraz kolenných a ramenných kĺbov.
  • pracovisko je pripojené do Telerádiologického komunikačného centra (T3C), prostredníctvom ktorého je možné, aby spolupracujúce zdravotnícke zariadenia a ambulancie zasielali snímky alebo nálezy elektronicky, bezplatne a zabezpečeným spôsobom (ambulantným lekárom, ktorí nie sú súčasťou T3C umožníme prístup k obrazovej dokumentácii prostredníctvom riešenia TomoCon Lite)
  • pracovisko prevádzkuje systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2008 v odbore: poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore rádiológia so zameraním na magnetickú rezonanciu.

Prístroj magnetickej rezonancie SIEMENS MAGNETOM Spectra 3,0T, Tim 4G poskytuje mnoho špeciálnych aplikácií, ktoré spolu s dlhoročnými skúsenosťami nášho zdravotníckeho personálu umožňujú rozsiahlu klinickú diagnostiku.

Špeciálne klinické aplikácie prístroja umožňujú:

Neurozobrazovanie:
• vyšetrenia mozgu dospelých aj detí vrátane difúzneho zobrazenia (DWI), aplikácie venous Bold (T2* 3D), izotropné 3D zobrazenie mozgu s využitím pre detailné hodnotenie morfológie, pre predoperačnú neuronavigáciu
• zobrazenie chrbticového kanála v celom rozsahu vykonaním multisekvenčného viacpolohového vyšetrenia
• do budúcnosti pripravujeme aj špecializované, rozšírené (advanced) vyšetrenia mozgu, ako sú: perfúzne techniky, MR traktografia a funkčné MR mozgu (fMRI)

Muskuloskeletálny systém:
• špeciálne dedikované cievky na rôzne časti tela spolu s digitálnou technológiou prístroja umožňujú zobrazenie lézií chrupavky, šliach, väzov a kostnej drene s unikátnou rozlišovacou schopnosťou
• technologicky najnovšie cievky, 16 kanálová ramenná alebo 18 kanálová kolenná cievka, dosahujú výnimočne kvalitný a detailný obraz kĺbov

Cievny systém:
• neinvazívne vyšetrenie ciev mozgu a krku, s použitím, ako aj bez použitia kontrastných médií. Využitie zobrazovacích techník 2D, aj 3D CE-MRA.

Abdomen a panva:
• diferenciácia fokálnych a difúznych lézií pečene a pankreasu, MRCP
• MR enterografia, MR rekta, MR fistulografia v panve
• fokálne lézie obličiek, nadobličiek a močového mechúra
• patológia prostaty s kompletnými možnosťami diagnostiky (DCE – dynamic contrast enhance, DWI)
• diagnostika ochorení uteru a ovárií (vývojové anomálie, endometrióza, tumory)

Tím MR Žilina, s.r.o.

Pracovisko vybavené modernou technológiou je v prevádzke od roku 2005. Viac ročné skúsenosti sa denne odrážajú v profesionálnom prístupe celého personálu. Vyšetrenia a celý priebeh od príjmu pacienta po jeho diagnostikovanie zabezpečuje tím pod vedením MUDr. Jozefa Krnčana.

AKTUALITY